OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

ZDOBYWAJĄ NOWE UMIEJĘTNOŚCI I KWALIFIKACJE

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Brodnicy trwają dodatkowe kursy i szkolenia zaplanowane w ramach projektu „Obudź swój potencjał – YEI”.

Do tych kursów należy m.in. kurs komputerowy ECDL BASE oraz kurs języka angielskiego. Ich celem jest nabycie umiejętności poszukiwanych na rynku pracy przez pracodawców a więc umiejętności językowych, cyfrowych i innych. W kurs komputerowym prowadzonym przez firmę SEKA z Bydgoszczy uczestniczy sześć osób biernych zawodowo. Natomiast kurs języka angielskiego prowadzi Szkoła Języków Obcych VOGELSCHULE z Brodnicy i uczestniczy w nim również sześć osób. Kurs językowy będzie trwał 120 godzin a jego celem jest dostarczenie młodzieży umiejętności komunikowania się w języku obcym, w tym np. odpowiedniego słownictwa ułatwiającego poszukiwanie zatrudnienia. Kurs komputerowy trwać będzie 60 godzin i jego celem jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania podstawowych funkcji komputera klasy PC i jego systemu operacyjnego. Każdy kurs zakończy się egzaminem potwierdzającym zdobycie kompetencji w określonym zakresie. Dobór osób na poszczególne kursy był wynikiem określenia przez doradcę zawodowego MCK indywidualnej ścieżki wsparcia w ramach projektu.

ZDOB1 Uczestnicy podczas kursu językowego.
ZDOB3 Grzegorz Kubiak z firmy SEKA z Bydgoszczy wyjaśnia zasady tworzenia dokumentów.
   

obudz

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007