OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

GRUPOWE DORADZTWO ZAWODOWE W CEiPM W TORUNIU

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Toruniu rozpoczęto koleją formę wsparcia w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI”. Od początku grudnia młodzież biorąca udział w projekcie uczestniczy w zajęciach grupowych z doradztwa zawodowego prowadzonych przez pracowników Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Toruniu.

W projekcie uczestniczy 20 osób w wieku 18-24 lata, nie uczących się, nie szkolących i nie pracujących. Uczestnicy podzieleni zostali na dwie grupy projektowe, a zajęcia dla każdej z nich prowadzone są niezależnie od siebie. W trakcie zajęć doradcy zawodowi MCIZ omawiają zagadnienia związane z poruszaniem się na rynku pracy, metodami aktywnego poszukiwania zatrudnienia, a także sytuacją kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Zajęcia mają również na celu wsparcie uczestników projektu w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych (CV i listu motywacyjnego), przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej oraz zapoznanie z mechanizmami, którymi kierują się pracodawcy w trakcie poszukiwania pracowników. Zajęcia mają charakter teoretyczny, praktyczny oraz warsztatowy i są wzbogacone o formy interaktywne.

GD 1 Uczestnicy projektu w trakcie zajęć z doradztwa zawodowego
GD 2 Tworzenie dokumentów aplikacyjnych przez uczestników projektu

 

FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_rgb-1-1[1]

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007