OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

GRUPOWE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE W ŚWIECIU

8 i 9 grudnia 2016 roku 10 uczestników projektu realizowanego w Świeciu pn. „Akcja aktywizacja – YEI” zwiększyło swoje kompetencje społeczne w trakcie grupowych warsztatów psychologicznych.

Dziesięcioosobowa grupa młodych osób zakwalifikowana przez kadrę Młodzieżowego Centrum Kariery w Świeciu do udziału w projekcie, przez najbliższe miesiące zmieni swoją sytuację na rynku pracy poprzez zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia. Do wsparcia finansowanego ze środków europejskich zakwalifikowane zostały osoby w wieku 18-24 lat, nieuczące się i niepracujące, które nie mają kwalifikacji zawodowych dostosowanych do rynku pracy lub nie mają ich wcale.

Jedną z form oferowanych młodzieży bezpłatnie, przez państwową instytucję rynku pracy, 8 i  9 grudnia 2016 było wsparcie psychologiczne. W trakcie warsztatów grupowych młodzież zwiększyła swoje kompetencje społeczne oraz pozyskała umiejętności przydatne w życiu codziennym. Podczas zajęć poruszona została tematyka z zakresu komunikacji, negocjacji oraz rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Dodatkowo młode osoby zwiększyły kompetencje związane z radzeniem sobie w sytuacjach trudnych, a także dowiedziały się, gdzie ewentualnie szukać dodatkowej pomocy w tym zakresie. Zajęcia zwiększyły u młodzieży motywację do późniejszego udziału w kursie i stażach zawodowych. Dla części osób uzupełnieniem grupowego wsparcia psychologicznego będą indywidualne konsultacje, zaplanowane na styczeń 2017.

Grupowe wsparcie psychologiczne było jedną z form wsparcia młodych ludzi w projekcie „Akcja aktywizacja – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Prócz warsztatów psychologicznych, wyznaczenia Indywidualnego Planu Działania z doradcą zawodowym MCK Świecie, przed uczestnikami szereg warsztatów i kursów, w tym kursu zawodowego, a także stażu. Dodatkowo każdy młody człowiek zakwalifikowany do projektu  „Akcja aktywizacja - YEI” skorzysta z bezpłatnego wyżywienia, refundacji kosztów dojazdu na zajęcia, refundacji kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną, ubezpieczenia NNW oraz ubezpieczenia zdrowotnego, pokrycia kosztów wymaganych badań lekarskich oraz materiałów edukacyjnych.

SwiecieAAYEI2 Pani psycholog w trakcie omawiania zagadnień teoretycznych.
   

obudz

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007