OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

KONFERENCJA „STOP AGRESJI I PRZEMOCY” WE WŁOCŁAWKU

W dniu 5 grudnia 2017 r. młodzież z włocławskiego Hufca Pracy uczestniczyła w  konferencji „Stop agresji i przemocy” zorganizowanej w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktycznego „Bez agresji”. Spotkanie odbyło się w świetlicy środowiskowej hufca. W konferencji wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego COGITO oraz Zespołu Szkół Budowlanych. Z uwagi na wymiar i natężenie  zjawiska  agresji i przemocy uczestnicy zostali szczegółowo zapoznani z tematem przez specjalistów. Prelegentami konferencji byli: Pani Elżbieta Sobczak-Nęcka – psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włocławku, która pomogła zrozumieć dlaczego ludzie zachowują się agresywnie omówiła różnice między agresją a przemocą, mówiła także  jak radzić sobie z agresją rówieśniczą w środowisku szkolnym. Starszy sierżant Aleksander Pradun z wydziału Prewencji Komendy Policji we Włocławku przybliżył temat cyberprzemocy oraz omówił jej  aspekty prawne. Cyberprzemoc jest to coraz częściej spotykana forma krzywdzenia drugiego człowieka stosowana przez młode pokolenie. Osoby, które stosują ten rodzaj nękania innych używają do tego celu Internetu albo telefonów komórkowych. Pan Marek Nowakowski, terapeuta uzależnień z Klubu Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku omówił temat  agresji spowodowanej zażywaniem narkotyków, alkoholu i  dopalaczy przez młodzież. Przybliżył uczestnikom konferencji działania jakie podejmuje Klub Integracji Społecznej na rzecz potrzebujących osób  w naszym mieście. Prelegenci podczas konferencji starali się uświadomić młodzieży, jak przeciwdziałać  przemocy, a także wskazać właściwe  drogi wyborów życiowych i umiejętności rozładowania napięć w alternatywny sposób. Celem przewodnim konferencji było uświadomienie młodzieży, że w dużej mierze my sami odpowiadamy za kształtowanie własnych postaw społecznych. Wskazanie  właściwej drogi w życiu oraz  przybranie pozytywnych postaw społecznych i moralnych gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie. Konferencja przebiegła w miłej atmosferze, młodzież wykazywała duże zainteresowanie omawianą tematyką, chętnie zadawała pytania dotyczące poruszanych zagadnień. Niniejsze przedsięwzięcie spełniło oczekiwania młodzieży, uczestnicy z dużym zaciekawieniem i zaangażowaniem podeszli do tematu programu profilaktycznego.

KA 1 Rozpoczęcie konferencji przez Panią Komendant Ewę Wisniewską.
KA 2 Wystąpienie psychologa p. Elżbiety Sobczak – Nęckiej –Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.
KA 3 Starszy sierżant Aleksander Pradun podczas prelekcji n/t cyberprzemocy.
KA 4 Młodzież w trakcie prelekcji.
KA 5 Terapeuta uzależnień p. Marek Nowakowski wyjaśnia związki między uzależnieniem, a agresją i przemocą.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007