OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

ŚLUBOWANIE W CHOCENIU

W dniu 3 grudnia 2018 roku w Społecznej Branżowej Szkole Pierwszego Stopnia im. Adama Mickiewicza w Choceniu -  szkole, w której przygotowanie teoretyczne realizują uczestnicy włocławskiego Hufca Pracy odbyło się uroczyste ślubowanie klasy pierwszej.  W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, a wśród nich: pracodawcy, u których młodzież odbywa przygotowania zawodowe, przedstawiciele Starostwa Powiatowego we Włocławku oraz Gminy Choceń, kadra Hufca Pracy, rodzice, grono pedagogiczne oraz pozostali przyjaciele szkoły. Uroczystość rozpoczęła się od części oficjalnej: wprowadzono sztandar szkoły oraz odśpiewano szkolny hymn. Pasowania na ucznia dokonali zaproszeni goście. Pierwszacy ślubowali uroczyście, być godnymi miana szkoły uczniami, jak również uczestnikami OHP. Następnie Dyrektor szkoły pani Tamara Mikołajczak, skierowała do uczniów ciepłe słowa życząc sukcesów i powodzenia w murach szkoły. W drugiej części spotkania uczestnicy Hufca wystawili humorystyczny skecz pt. „Majster.” Ślubowanie pozwoliło wzmocnić wśród uczniów poczucie, że stali się pełnoprawnymi członkami braci uczniowskiej.

SSB 1 Pasowanie na ucznia i uroczysta przysięga

 

 

 

  

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007