Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH

7 grudnia 2016 roku we włocławskim Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży  zakończyły się warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, które przeprowadziła specjalista ds. rozwoju zawodowego.

W zajęciach  uczestniczyły osoby bezrobotne o niskich kwalifikacjach zawodowych, mające trudności w odnalezieniu się na rynku pracy.

Spotkania miały na celu pobudzenie i zmotywowanie bezrobotnych do aktywniejszej postawy w poszukiwaniu zatrudnienia oraz wyposażenie w niezbędne w tym zakresie wiadomości i umiejętności. Ponadto służyły one uświadomieniu bezrobotnym, jak ważną rolą w znalezieniu zatrudnienia jest nie tylko znajomość rynku pracy, lecz przede wszystkim dobra znajomość samego siebie, swoich predyspozycji  i zainteresowań  zawodowych. Równie istotne było budowanie poczucia własnej wartości, samoakceptacji, umiejętności redagowania dokumentów aplikacyjnych oraz znajomość zasad przeprowadzania procesu rekrutacyjnego. W trakcie trzydniowych spotkań uczestnicy zdobywali  nie tylko wiedzę teoretyczną oraz rozwijali umiejętności praktyczne  przydatne w efektywnym poszukiwaniu pracy.

AKBEZ Uczestnicy warsztatów podczas  redagowania życiorysu zawodowego.

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007