OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

BOŻONARODZENIOWA PACZKA DLA BOHATERA

 W Hufcu Pracy w Inowrocławiu 13 grudnia  2017 roku zakończyła się zbiórka na ogólnopolską akcję "Bożonarodzeniowa Paczka dla Bohatera".

Patronat nad akcją w Polsce objęło między innymi: Ministerstwo Obrony Narodowej, Instytutu Pamięci Narodowej, Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Oddział Szczecin, Stowarzyszenia Rodzin i Sympatyków 12 Pułku Ułanów Podolskich oraz Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

Oficjalnym koordynatorem tej akcji na terenie powiatu inowrocławskiego jest pani Katarzyna Hałasa, a patronat objęło Stowarzyszenie Krusza z Kruszwicy. Inicjatorem tej akcji w Polsce i jej głównym szefem jest Pan Tomasz Sawicki. 

Uczestnicy inowrocławskiego hufca wraz z wychowawcą panią Karoliną Ugorską aktywnie włączyli się zbiórkę długoterminowej żywności i środków czystości dla bohaterów wojennych.

Głównym celem przedsięwzięcia było wsparcie obywateli polskich, którzy walczyli o wolność, suwerenność i niepodległość Ojczyzny w formacjach Wojska Polskiego, sojuszniczych armii państw koalicji antyhitlerowskiej, podziemnych organizacjach ruchu oporu oraz byłych więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych.  

Udział w przedsięwzięciu był dla młodzieży lekcją historii i empatii dla drugiego człowieka. Uczestnicy już dzisiaj deklarują swoją pomoc przy organizacji kolejnej „Paczki dla Bohatera”.

BOZ2 Uczestnik z HP wraz z wychowawcą p. Karoliną Ugorską oraz  oficjalnym koordynatorem akcji panią Katarzyną Hałasa.
BOZ3 Przekazywanie zebranych darów.
BOZ1 W punkcie zbierania artykułów.
Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007