Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

DORADZTWO GRUPOWE W INOWROCŁAWIU

9 grudnia 2016 roku w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Inowrocławiu zakończyły się grupowe warsztaty z doradztwa zawodowego realizowane w ramach projektu „Akcja aktywizacja - YEI”.

Przez tydzień, w trakcie 40 godzin szkoleniowych, dziesięcioro osób, w tym młodzież bierna zawodowo oraz poszukująca zatrudnienia, poznawała teoretyczne oraz praktyczne aspekty  poruszania po rynku pracy. Zajęcia obejmowały różnorodne zagadnienia, w tym m.in. metody aktywnego poszukiwania pracy, tworzenie dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacja, poznanie instytucji, instrumentów i usług rynku pracy oraz przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej. W trakcie warsztatów doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Inowrocławiu Pani Anna Pawłowska przybliżyła uczestnikom, w jaki sposób i gdzie szukać informacji o możliwościach zatrudnienia. Podczas zajęć został zapewniony ciepły posiłek. 

Projekt systemowy „Akcja aktywizacja YEI” współfinansowany jest w Funduszy Europejskich w ramach PO WER i stanowi odpowiedź na Inicjatywę Komisji Europejskiej, które ma  przyczynić się do zwiększenia zatrudnienia ludzi młodych.

DORINO3 Grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego.
DORINO1 Symulacja rozmowy kwalifikacyjnej.
DORINO2 Praca w zespole przy określaniu cech „idealnego pracownika”.

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007