OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

DRZWI OTWARTE W MCK INOWROCŁAW

Młodzieżowe Centrum Kariery w Inowrocławiu w dniu 26 listopada 2019 r. zorganizowało Drzwi Otwarte dla młodzieży.

Celem przedsięwzięcia było przedstawienie młodym ludziom oferty MCK. Zaproszeni uczniowie VII klas mieli okazję zapoznać się z zadaniami i działalnością jednostek Ochotniczych Hufców Pracy, wydarzeniami, które są przez nas organizowane oraz zadaniami jakie stoją przed doradcami zawodowymi i pośrednikiem pracy.

Doradca zawodowy Paulina Porwoł omówiła strukturę OHP i cele statutowe jednostki. Następnie młodzież aktywnie uczestniczyła w dyskusji na temat rynku pracy oraz przedsięwzięć realizowanych przez MCK.

Na spotkanie zaproszono również wychowawców 2-3 Hufca Pracy p. Ewę Kuchcik oraz p. Agnieszkę Grygrowicz, które opowiedziały o korzyściach płynących z bycia uczestnikiem Ochotniczych Hufców Pracy, licznych lokalnych wydarzeniach oraz przebiegu nauki w szkole podstawowej lub  branżowej.

Całość spotkania zakończył słodki poczęstunek, a uczniowie wyrazili swoje przekonanie, iż zdobyta wiedza będzie pomocna przy wyborze dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej.

    

OTWIN2 OTWIN1

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007