Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

„GDZIE WE MNIE MIESZKA SZCZĘŚCIE A GDZIE SMUTEK”

8 grudnia 2016 roku uczestnicy Środowiskowego Hufca Pracy w Toruniu udali się do teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu na warsztaty teatralno-pantomimiczne.

Głównym celem zajęć było rozwinięcie w uczestnikach umiejętności określania własnych emocji oraz panowania nad emocjami negatywnymi. Spotkanie rozpoczęło się od analizy rysunku człowieka witruwiańskiego autorstwa Leonarda da Vinci. Zgodnie z nim ludzkie ciało może być traktowane jako mandala i w tym właśnie duchu odbywały się ćwiczenia pantomimiczne i aktorskie. Spotkanie to obejmowało między innymi ćwiczenia na umiejętność określenia lokacji swoich uczuć we własnym ciele oraz integrację i pracę w grupie. Na początek każdy z uczestników miał za zadanie ustawić się w pozycji przedstawionej na obrazie L. da Vinci. Po tym ćwiczeniu uczestnicy mieli powiedzieć o swoich wrażeniach i uczuciach. Następnie mieli określić części ciała, w których odczuwają różne stany emocjonalne; smutek, radość czy też złość. Kolejne zadania miały pomóc w otwarciu się na innych, poprzez kilkuminutowy monolog o sobie, który następnie został przedstawiony przez rozmówcę na scenie. Ćwiczono w ten sposób wizerunek kreacji indywidualnej. Najwięcej zabawy dostarczyło zadanie polegające na wykonywaniu polecenia prowadzącego. Zadanie to, jak określali sami uczestnicy, wymagało ogromnego skupienia. Na koniec młodzież otrzymała do głośnego przeczytania kilka sekwencji, do których miała się ustosunkować. To polecenie miało nauczyć uczestników, kulturalnego wyrażania opinii, ale również umiejętności asertywnego przyjmowania opinii innych rozmówców.

Całe przedsięwzięcie cieszyło  się ogromnym zainteresowaniem, gdyż dostarczyło mnóstwo zabawy, ciekawych doświadczeń i dało możliwość poznania samego siebie.  

GDZ4 Asertywne wyrażanie opinii
GDZ2 Podczas monologów
GDZ3 Wykonywanie zadań na polecenie instruktora
GDZ1 Dyskusja
 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007