OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

GRUPOWE DORADZTWO ZAWODOWE W CEIPM BYDGOSZCZ DOBIEGŁO KOŃCA

Dnia 22 grudnia 2017 roku w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży odbyły się ostatnie zajęcia z doradztwa zawodowego w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”. W ramach wsparcia z zakresu doradztwa zawodowego uczestniczyło 20 osób w wieku 18-24 lata – nie uczących się i nie pracujących. 20 uczestników zostało podzielonych na dwie grupy po 10 osób  i w takich składach uczestniczyli  w zajęciach realizowanych przez doradców zawodowych MCIZ.

Celem głównym zajęć  z zakresu doradztwa zawodowego było m.in. aktywne poszukiwanie pracy, pisanie listów motywacyjnych, Curriculum Vitae, zapoznanie się z usługami i podmiotami rynku pracy.  Nie jednokrotnie uczestnicy musieli wykazać się twórczym myśleniem oraz kreatywnością . Młodzież uczestnicząca w projekcie mogła wypróbować swoich postaw przedsiębiorczych podczas gry pn. „Chłopska Szkoła Biznesu”, która była świetna okazją do wspólnej nauki przez zabawę. Ostatniego dnia zajęć odbyła się Wigilia.  Podczas wieczerzy kadra Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bydgoszczy oraz uczestnicy projektu  mieli okazję usiąść przy wspólnym stole, złożyć sobie życzenia oraz podsumować miniony moduł z zakresu doradztwa zawodowego. 

Kolejnym etapem projektu będą zajęcia z psychologiem,  kursy zawodowe, zajęcia językowe, zajęcia komputerowe oraz spotkanie z stylistą wraz z zakupami w ramach metamorfozy. W ostatnim module odbędą się 3 miesięczne staże zawodowe. Wszyscy uczestnicy biorąc udział w projekcie korzystają z Gwarancji dla Młodzieży, a projekt jest realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

GRBYD1 Grupa A podczas zajęć z doradcą zawodowym.
GRBYD2 Uczestnicy projektu podczas pisania CV.
GRBYD3 Grupa B podczas zajęć z doradcą zawodowym.
GRBYD4 Nauka postaw przedsiębiorczych podczas gry pn. „Chłopska Szkoła Biznesu”.
GRBYD6 Wspólne zdjęcie wszystkich uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia- YEI” wraz z doradcami zawodowymi.

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007