OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

GRUPOWE DORADZTWO ZAWODOWE W BRODNICY

 W Młodzieżowym Centrum Kariery w Brodnicy 22 grudnia br. zakończono grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego prowadzone w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”.

Dwudziestu beneficjentów projektu od 4 do 22 grudnia 2017r. uczestniczyło w czterdziestogodzinnych zajęciach grupowych z zakresu doradztwa zawodowego prowadzonych przez doradcę zawodowego MCK Grażynę Moszczyńską. Brały w nich udział dwie dziesięcioosobowe grupy młodzieży w wieku 18 – 24 lat, pochodzące z terenu powiatu brodnickiego, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, a ich status społeczny, jak również brak kwalifikacji zawodowych utrudniają skuteczne wejście na rynek pracy. Warsztaty obejmowały zagadnienia z zakresu: mocnych i słabych stron, rynku pracy, metod aktywnego poszukiwania pracy, przygotowania dokumentów aplikacyjnych, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej oraz poznania instytucji, instrumentów i usług rynku pracy. Na zakończenie młodzież poznała aktualną sytuację kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy a także kwestie godzenia życia rodzinnego i zawodowego. Zajęcia miały charakter praktyczny, symulacyjny i interaktywny. Wiedza i umiejętności nabywane podczas szkolenia pozwolą młodym ludziom być bardziej świadomym na rynku pracy i na pewno przyczynią się do efektywniejszego funkcjonowania na nim.

Wszyscy uczestnicy projektu objęci są ubezpieczeniem NNW a także mają zapewniony zwrot kosztów dojazdu na zajęcia.

BRODDOR2 Doradca zawodowy MCK wyjaśnia znaczenie znajomości aktywnych metod poszukiwania pracy.
BRODDOR3 Uczestniczka zajęć opisuje jawny rynek pracy.

GWARANCJE

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007