Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

GRUPOWE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE W INOWROCŁAWIU

12 i 13 grudnia 2016 roku dziesięcioro uczestników projektu „Akcja Aktywizacja – YEI” realizowanego przez MCK Inowrocław brało udział w grupowych warsztatach psychologicznych.

Zajęcia były jedną z form wsparcia adresowanych do młodzieży w wieku 18-25, wykonywanych przez OHP w ramach projektu stanowiącego odpowiedź na „Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” Komisji Europejskiej.

Młodzi ludzie uczestniczy;o w warsztatach, które miały na celu zwiększenie kompetencji społecznych oraz pozyskanie umiejętności przydatnych w życiu codziennym. Dzięki poruszonej tematyce wszyscy dowiedzieli się jak rozwiązywać problemy konfliktowe, radzić sobie ze stresem, efektywnie organizować czas oraz wyznaczać i skutecznie realizować cele. Część z uczestników będzie dodatkowo objęta wsparciem psychologicznym indywidualnym, dzięki czemu dodatkowo poszerzy swoją wiedzę i kompetencje.

Prócz warsztatów psychologicznych, zajęć z doradcą zawodowym MCK Inowrocław, przed uczestnikami szereg warsztatów i kursów, w tym kursu zawodowego, a także stażu. Dodatkowo każdy młody człowiek zakwalifikowany do projektu  „Akcja aktywizacja - YEI” skorzysta z bezpłatnego wyżywienia, refundacji kosztów dojazdu na zajęcia, refundacji kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną, ubezpieczenia NNW oraz ubezpieczenia zdrowotnego, pokrycia kosztów wymaganych badań lekarskich oraz materiałów edukacyjnych.

Projekt „Akcja Aktywizacja – YEI” współfinansowany jest z Funduszy Europejskich poprzez Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

INO2 Dzięki prowadzącej warsztaty Pani psycholog trudna tematyka o pokonywaniu stresu i agresji stawała się jasna oraz prosta.

 

obudz

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007