Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

KONSTRUKTYWNA KOMUNIKACJA W BYDGOSZCZY

W dniu 2 grudnia 2016 w CEiPM Bydgoszcz odbyło się szkolenie pn. „Akademia Trenera”, które prowadził certyfikowany trener FRIS oraz Coach VCC.

Spotkanie odbyło się w ramach działalności  Rejonowego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Młodzieży i skierowane było do osób, które w swojej pracy zajmują się szkoleniem i rozwijaniem kompetencji, bądź chcieliby to robić w przyszłości.

Na zajęciach omówiono cechy charakteru, które powinien posiadać trener i umiejętności, niezbędne w tej pracy. Po teorii rozpoczęła się praktyka i prowadzący przećwiczył z uczestnikami interaktywne metody pracy z grupą. Zwrócono także uwagę jak ważne jest przygotowanie do prowadzenia warsztatów, dlatego skupiono także uwagę na  zagadnieniach związanych z projektowaniem scenariusza zajęć.  

Uczestnicy aktywnie brali udział w szkoleniu. W informacji zwrotnej bardzo zachwalali pracę prowadzącego oraz atmosferę podczas spotkania. Cel zajęć został osiągnięty, bowiem osoby zostały przygotowane do samodzielnego planowania i prowadzenia warsztatów metodami aktywizującymi.

 

KON1 Ćwiczenia na integrację.
KON2 Burza mózgów na temat cech charakteru jakie powinien posiadać profesjonalny trener.

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007