Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

KURS ECDL BASE ZAKOŃCZONY

7  grudnia 2016 roku w Bydgoszczy ośmioro uczestników projektu „Obudź swój potencjał – YEI” zakończyło intensywny kurs ECDL BASE.

ECDL to skrót angielskiej nazwy European Computer Driving Licence, oznaczającej posiadanie wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystywania podstawowych funkcji komputera klasy PC i jego systemu operacyjnego. Uczestnicy projektu realizowanego w Bydgoszczy to młodzi ludzie w wieku 18-24, którzy wsparcie pochodzące ze środków Unii Europejskiej wykorzystują m. in. na zwiększenie kompetencji pracowniczych w zakresie obsługi komputera.

W certyfikowanym Mobilnym Laboratorium ECDL - SEKA Oddział Bydgoszcz, wykonawcy zadania wyłonionym w przetargu - młodzież nauczyła się zasad działania i budowy komputera, korzystania z sytemu operacyjnego, edytora tekstu, a także  podstawowej struktury i używania sieci informatycznych. Jakość szkolenia gwarantowało ISSO 9001:2008 firmy SEKA oraz wytyczne Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Kurs zakończony został 7 grudnia zewnętrznym egzaminem. Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (angl. ECDL) wydawany jest i uznawany w około 150 krajach na całym świecie. To ważny element w CV, zwłaszcza w wersji przygotowywanej dla zagranicznego pracodawcy lub korporacji z obcym kapitałem. Kurs współfinansowany z Funduszy Europejskich korzystnie wpłynie na rozwój uczestników oraz zwiększy możliwości na znalezienie pracy.

Na wyniki zewnętrznego egzaminu młodzież musi poczekać do 2 tygodni.

ECDL_BYDGOSZCZ W trakcie zajęć ECDL realizowanych w projekcie „Obudź swój potencjał YEI” (w ramach Inicjatywy na rzecz wspierania ludzi młodych) w Mobilnym Laboratorium ECDL SEKA Oddział Bydgoszcz uczestnicy uczą się i kształcą indywidualnie.

obudz

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007