OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

MIKOŁAJKOWE TARGI EDUKACJI I PRACY W ŚWIECIU

Młodzieżowe Centrum Kariery w Świeciu przy współpracy z Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu zorganizowali VIII Mikołajkowe Targi Edukacji i Pracy, które odbyły się 4 grudnia 2018 w Cechu Rzemiosł Różnych w Świeciu.

Wydarzenie było skierowane dla młodzieży, która uczęszcza do ostatnich klas szkoły ponadgimnazjalnej.
Na przedsięwzięcie  zostali zaproszeni przedstawiciele uczelni wyższych z Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, z Kujawsko Pomorskiej Szkoły Wyższej z Bydgoszczy, przedstawiciele szkoły policealnej Cosinus, przedstawiciele Centrum Szkolenia Służb Ochrony DELTA, przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu oraz pracodawcy Mondi Świecie S.A., Schumacher Packaging Sp. z o.o., PMP Rolls & Service Sp. z o.o. oraz agencja pracy FlexHR a także przedstawiciele Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej z Bydgoszczy.

Podczas imprezy edukacyjnej uczniowie mieli okazję zapoznać się z szeroką ofertą edukacyjną szkół, instytucji rynku pracy oraz działalnością firm a także z  ofertami pracy poprzez przygotowane prezentacje multimedialne przybyłych gości.

Uczniowie w trakcie targów chętnie odwiedzali stanowisko Młodzieżowego Centrum Kariery w Świeciu a także stoisko EURES z Bydgoszczy.

Na zakończenie studenci z Wyższej Szkoły Bankowej przedstawili  prelekcję pt. „Wystąpienia publiczne”. Ponadto doradca zawodowy z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej omówił kompetencje zawodowe zwracając młodym ludziom uwagę na priorytety przy wyborze swojej ścieżki kariery zawodowej.

mik1 Uroczyste rozpoczęcie Targów
mik2 Kadra MCK Świecie
mik3 Pracownicy MCK Świecie w trakcie targów

 

Wystawcy w trakcie targów:

 
mik4 mik5
   

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007