OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

MIKOŁAJKOWE TARGI EDUKACJI I PRACY W ŚWIECIU

Dnia 30 listopada 2016 roku pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery w Świeciu uczestniczyli w VI Mikołajkowych Targach Edukacji i Pracy organizowanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu, które odbywały się w Cechu Rzemiosł Różnych w Świeciu.

Targi Edukacji i Pracy zorganizowano dla uczniów klas trzecich liceum ogólnokształcącego oraz klasy czwartej technikum papierniczego. Podczas imprezy edukacyjnej młodzież miała okazję zapoznać się z ofertą szkół policealnych i uczelni wyższych z województwa kujawsko – pomorskiego oraz instytucji działających na lokalnym rynku pracy, tj. Powiatowego Urzędu Pracy oraz Młodzieżowego Centrum Kariery. Każdy z wystawców został poproszony o krótką prezentację oferty edukacyjnej swojej jednostki.

Podczas targów stanowisko Młodzieżowego Centrum Kariery w Świeciu cieszyło się sporym zainteresowaniem przyszłych absolwentów szkoły. Dzięki poradom i informacjom udzielonym przez pośrednika pracy i specjalistę ds. rozwoju zawodowego młodzież miała okazję zdobyć informację między innymi o aktualnych ofertach pracy tymczasowej oraz planowanych kursach zawodowych, które ułatwią wejście i funkcjonowanie na rynku pracy. Uczestnicy targów mieli także okazje otrzymać bezpłatne materiały dotyczące wsparcia ze strony OHP oraz wypełnić ankietę poszukującego pracy. Ponadto kadra Młodzieżowego Centrum Kariery w trakcie spotkania promowała portal dokariery.pl

MIK1 Kadra MCK Świecie podczas prezentacji usług swojej jednostki .
MIK2 Specjalista ds. rozwoju zawodowego w trakcie prezentacji oferty edukacyjnej.

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007