OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

PATRIOTYCZNIE I MILITARNIE W TORUNIU

W piątek 15 listopada 10 uczestników OSiW Grudziądz pod opieką wychowawcy połączyło siły z Ośrodkiem Szkolenia i Wychowania w Toruniu i wzięło udział w krótkim obozie organizowanym przez JS1909, czyli toruńską Jednostkę Strzelecką podlegającą bezpośrednio pod Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego.

Celem „Strzelca” jest działanie na rzecz umacniania niepodległości Rzeczypospolitej, wychowywanie młodzieży w duchu patriotycznym wokół takich wartości jak „Bóg-Honor-Ojczyzna”. ZS Strzelec stawia sobie także za cel formowanie wzorowych postaw obywatelskich, wyrabianie umiejętności zdyscyplinowanego życia w zespole, podnoszenie sprawności fizycznej młodzieży, poszerzanie wśród niej znajomości historii naszego państwa, szerzenie wiedzy wojskowej oraz propagowanie spraw obronności kraju.

W piątek po zameldowaniu się w internacie toruńskiego Ośrodka i po kolacji, kiedy to wszyscy dostali mundury, obóz rozpoczął się od zajęć teoretycznych połączonych z prezentacją multimedialną na temat, czym jest „Strzelec” i jakie są jego cele. Następnie przeprowadzono podstawowy trening musztry, aby sprawniej przebiegała dalsza część obozu. Kulminacją piątkowego wieczoru była ratownicza gra wojenna odbywająca się w godzinach nocnych, w której sprawdzano sprawność i wiedzę taktyczną członków Strzelca oraz uczestników OHP. Godziny spędzone na charakteryzacji, czynnym udziale w ćwiczeniach oraz obserwacji całej akcji przysporzyły młodzieży mnóstwo emocji i ciekawych doświadczeń, których wymiana nie miała końca.

Sobota rano rozpoczęła się od zajęć z pierwszej pomocy. Uczestnicy poznali sprzęt medyczny oraz sami mogli w praktyce przećwiczyć to, czego chwilę wcześniej nauczyli
się podczas obserwacji. Taka możliwość nie zdarza się często,
a w życiu codziennym, w najbardziej niespodziewanym momencie, może się bardzo przydać.

Po przerwie obiadowej po zbiórce i wydaniu atrap broni, wytłumaczeniu sztywnej zasady BLOS, czyli Broń-Lufa-Otoczenie-Spust, mówiącej o tym, jak należy obchodzić się z bronią, uczestnicy kontynuowali działania wskazane im przez przełożonych. Były nimi: zajęcia z topografii, sztuki maskowania  i kamuflażu, strzelania oraz składania i rozkładania broni. Tym sposobem do godz. 16ej czas był wypełniony ćwiczeniami, atrakcjami i informacjami z zakresu wojskowej tematyki. Cały obóz został podsumowany uroczystym apelem oraz rundą honorową.

Czas wolny, jeśli już taki się znalazł, uczestnicy poświęcali na integrację i odpoczynek. Kilku z nich jest zainteresowanych dołączeniem do „Strzelca” i działaniami Związku Strzeleckiego.

STRZ2 STRZ3
STRZ4 STRZ5
STRZ6  

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007