OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

RADZIEJÓW:  GRUPOWE DORADZTWO ZAWODOWE ZAKOŃCZONE

Od 30 listopada do 22 grudnia w Młodzieżowym Centrum Kariery w Radziejowie odbywały się grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Czterdzieści godzin zajęć skierowanych do młodzieży w wieku 18-24 lat, nieuczącej się, niepracującej i nieszkolącej z powiatu radziejowskiego, to kolejna forma wsparcia zakończona w ramach projektu. Dzięki zajęciom młodzież zdobyła informacje o rynku pracy, jego instytucjach, instrumentach i usługach kierowanych do młodych ludzi oraz poznała aktualną sytuację mężczyzn i kobiet na rynku lokalnym. Jednym z tematów omówionych przez doradcę zawodowego były, również metody aktywnego poszukiwania pracy tj. kontakt bezpośredni z pracodawcą, budowanie sieci kontaktów – networking, czy udział w targach i giełdach pracy. Natomiast przygotowanie własnych dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej, pozwoli młodzieży w przyszłości być bardziej aktywnym na rynku pracy.

W dalszym etapie projektu 10-osobowa grupa młodzieży skorzysta jeszcze m.in. z zajęć grupowych i indywidualnych z psychologiem, zajęć z zakresu zapobiegania depresji, warsztatów przygotowujących do usamodzielnienia się, kursów zawodowych i językowych oraz 3- miesięcznych płatnych staży zawodowych.

ODSZ1 Młodzież podczas rozwiązywania testów.

 

GWARANCJE

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007