OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

SPRAWNI ZAWODOWO WE WŁOCŁAWKU

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP we Włocławku od 9 września do 16 grudnia 2016 roku było organizatorem programu „Sprawni zawodowo”, którego uczestnikami były osoby niepełnosprawne, podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy we Włocławku.

Celem prezentowanego programu było wyrównanie szans, odkrycie predyspozycji zawodowych, podniesienie świadomości o własnej wartości na rynku pracy oraz przywrócenie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych. Doradcy zawodowi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej określili predyspozycje i preferencje zawodowe uczestników, zapoznali z dokumentami aplikacyjnymi, omówili przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej oraz wprowadzili elementy komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

Specjalista ds. rozwoju zawodowego pomogła odkryć uczestnikom ich mocne i słabe strony, omówiła i przećwiczyła reakcje w trudnych sytuacjach oraz uświadomiła jakie bariery na drodze do zatrudnienia mogą spotkać jako osoby niepełnosprawne. Pośrednik Pracy z Młodzieżowego Biura Pracy zaprezentowała oferty pracy.

Podopieczni  ŚDPS wzięli, także udział w zajęciach pt. „Komputer i Internet jako narzędzie poszukiwania pracy” w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Włocławku. Ponadto uczestniczyli w szeregu spotkań z przedstawicielami instytucji mającymi wpływ na funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. W październiku pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych omówiła świadczenia jakie przysługują osobom niepełnosprawnych i jakie warunki należy spełnić, aby móc się o nie ubiegać. Następnie przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy przedstawił z jakich form wsparcia mogą skorzystać. Pracownik Działu Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych oraz pracownik socjalny z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie poinformowali uczestników o jakie świadczenia mogą się ubiegać w danych sytuacjach.

Uczestnicy programu zwiedzili zakamarki Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości oraz odbyli wycieczkę do zakładu pracy „KEMAK” i restauracji „Złota Podkowa”, w których zobaczyli z bliska pracę w kuchni oraz na produkcji.

Na zakończenie programu specjalista ds. programów – stażysta podsumowała program oraz wręczyła pamiątkowe zaświadczenia i drobne upominki.

SPR1 Uczestnicy podczas zajęć w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Włocławku.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007