Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

STOP AGRESJI I PRZEMOCY

W dniu 9 grudnia 2016 młodzież z włocławskiego Hufca Pracy uczestniczyła w warsztatach zorganizowanych w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktycznego „Stop agresji i przemocy”.

Z uwagi na wymiar i natężenie tego zjawiska uczestnicy zostali szczegółowo zapoznani z tematem. Warsztaty odbyły się w świetlicy hufca, a przeprowadziła je Pani Elżbieta Sobczak-Nęcka – psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włocławku. Zajęcia miały służyć przybliżeniu zjawiska przemocy i agresji, a także  uświadomienie młodzieży hufca, jak przeciwdziałać  przemocy, oraz wskazać właściwe  drogi wyborów życiowych i umiejętności rozładowania napięć w alternatywny sposób. Młodzież czynnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczyła w zajęciach.

Celem przewodnim zajęć było uświadomienie młodzieży, że w dużej mierze my sami odpowiadamy za kształtowanie właściwych postaw społecznych. Musimy zatem bardzo często wskazać sobie właściwą drogę w życiu oraz  naświetlać pozytywne postawy społeczne i moralne, dzięki którym będziemy  prawidłowo funkcjonowali w społeczeństwie.

STOP3 Wasztaty odbyły się w świetlicy hufca

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007