OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY W BYDGOSZCZY I „ŚWIATOWY TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Bydgoszczy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży przeprowadziło szereg spotkań, warsztatów oraz prelekcji. W dniach 18 – 22 listopada prowadzono promocję działalności Centrum, jak i wspierano inicjatywę, mającą na celu pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu przedsiębiorczości.

Doradca zawodowy – Marcin Błażkow zorganizował cykl spotkań dla młodzieży szkół ponadpodstawowych z zakresu predyspozycji zawodowych oraz kształtowania własnych kompetencji, które w przyszłości mogą zwiększyć naszą atrakcyjność na rynku pracy. Zajęcia były prowadzone w formie interaktywnych warsztatów, przez co aktywizowały młodzież, pobudzając ją do refleksji i bardzo ciekawych dyskusji tematycznych.

W środę 20 listopada w jednostce Ochotniczych Hufców Pracy odbyły się Drzwi Otwarte, w ramach których zorganizowano warsztaty „Od talentu do zawodu”. Były to zajęcia dotyczące: integracji, budowania zaufania w grupie, aktywnego słuchania i kreatywności. Dodatkowo młodzież mogła uczestniczyć w warsztatach plastycznych metodą decupage. Uczestnicy wykazali się dużym zaangażowaniem oraz talentem w wykonywaniu zaproponowanych ćwiczeń.

Ogromnym przedsięwzięciem były Targi Pracy OFFERTY, które odbyły się 21 listopada na hali Łuczniczka w Bydgoszczy. Zgromadziły one ponad 100 wystawców i przyciągnęły tysiące mieszkańców. Stoisko CEiPM cieszyło się dużym zainteresowaniem. Była to świetna okazja do przybliżenia młodym ludziom naszej działalności, która wspiera przedsiębiorczość i skupia się na zwiększaniu i pogłębianiu kompetencji społecznych i zawodowych.

Podczas Targów doradca zawodowy uczestniczył w prelekcji prezentującej CEiPM w Bydgoszczy. Przedstawił on ofertę OHP ze szczególnym naciskiem na pośrednictwo pracy i organizację giełd pracy na rzecz pracodawców poszukujących pracowników. Istotną częścią wystąpienia było też poradnictwo zawodowe, dzięki któremu przyszły pracownik może określić obszary, w których jego efektywność będzie największa.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to doskonała międzynarodowa kampania, mająca na celu promowanie lokalnych inicjatyw na rzecz rynku pracy, budowania aktywnej postawy wśród pracowników i pracodawców, wspieranie rozwoju osobistego i zawodowego ludzi oraz zachęcanie do podejmowania nowych, odważnych decyzji biznesowych.

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bydgoszczy dziękuje za zainteresowanie i zaprasza na kolejne spotkania z przedsiębiorczością w kolejnych edycjach.

stpb3 stpb1
stpb2  
   

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007