Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

 KOLEJNE FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU

15 grudnia 2016 roku był ostatnim dniem kursu zawodowego „Magazynier z obsługą wózków jezdniowych i wymianą butli gazowej” trzech uczestników projektu „Obudź swój potencjał-YEI” realizowanego przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Radziejowie. Dwudziestu beneficjentów projektu uczestniczyło w różnych kursach zawodowych zgodnymi z  ich zapotrzebowaniem, uwzględniając ich predyspozycje zawodowe określone przez doradcę zawodowego oraz potrzeby lokalnego rynku pracy. Były to kursy: magazynier z obsługą wózków jezdniowych i wymianą butli gazowych, kucharz z elementami cateringu i organizacją przyjęć, pracownik administracyjno-biurowy ze specjalizacją kadry i płace z obsługą programów komputerowych, kelner-barman-barista, operator koparko-ładowarki. Kursy trwały ponad 150 godzin zajęć praktycznych i teoretycznych, podczas których realizowano program zawierający zagadnienia z zakresu odpowiedniego do danego kursu. Po każdym zakończonym kursie uczestnicy projektu przystąpili do egzaminów sprawdzających ich nabyte umiejętności i wiedzę. Wszyscy uczestnicy zdali pozytywnie egzaminy.

Ponadto zakończono pozostałe formy wsparcia oferowane uczestnikom projektu takie jak: kurs języka angielskiego, podstawowy kurs komputerowy, kurs prawa jazdy kat.B, indywidualne pośrednictwo pracy.

Ostatnim kluczowym etapem wsparcia w ramach projektu będzie realizacja 3-miesięcznych staży zawodowych u pracodawców w celu nabycia umiejętności praktycznych do wykonywania określonego zawodu oraz weryfikacji kwalifikacji uzyskanych w trakcie kursów zawodowych.

PROJ2 Uczestnicy podczas zajęć z podstawowego kursu komputerowego,
PROJ1 kursu kelner- barman- barista,
PROJ3 kursu języka angielskiego oraz
PROJ4 podczas indywidualnego pośrednictwa pracy.

obudz

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007