Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

O ROZWOJU KARIERY  W ŚWIECIU

Młodzieżowe Centrum Kariery w Świeciu zorganizowało 18 października 2016 roku spotkanie uczniów klasy o profilu mundurowym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z przedstawicielem Państwowej Straży Pożarnej.

Zajęcia świeckiego MCK „Moja kariera w moich rękach” zainicjowano w czasie Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Strażak wyjaśnił jak ważną rolę w jego życiu odgrywa pełnienie służby i ratowanie życia innych, ponadto w szczegółowy sposób omówił zasady aplikowania o pracę w Państwowej Straży Pożarnej. Młodzież poznała szkoły przygotowujące do pracy w służbie mundurowej, szczegóły rekrutacji, w tym również testów sprawnościowych. Spotkanie z osobą, która wykonuje zarówno zawód niebezpieczny, jak i cieszący się największym zaufaniem społecznym,  okazało się dla młodzieży bardzo inspirujące. Uczniowie dopytywali o przebieg dotychczasowej kariery, a także codzienne zadania wykonywane w trakcie pracy zawodowej. Szczególne zainteresowanie wzbudziły informacje o najniebezpieczniejszych akcjach ratowania życia i  mienia.

W trakcie spotkania pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery w Świeciu przedstawili ofertę jednostki. Specjalista ds. rozwoju zawodowego wymienił możliwości zdobywania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, natomiast pośrednik pracy przedstawił istotę doświadczenia zawodowego i zaprezentował aktualne oferty pracy.

Wydarzenie organizowane w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery zwiększyło zainteresowanie młodzieży świadomych kształtowaniem ścieżek edukacyjno-zawodowych.

ROZ2 Uczestnicy zajęć chętnie zadawali pytania o karierę zawodową.
ROZ1 Pracownik Państwowej Straży Pożarnej w trakcie omawiania testów sprawnościowych. 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007