OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

WE WŁOCŁAWKU ZAPOBIEGAJĄ DEPRESJI WŚRÓD MŁODZIEŻY

W dniu 12 listopada 2016 roku we włocławskim Hufcu Pracy rozpoczęły się zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży dla dziesięcioosobowej grupy beneficjentów projektu „Akcja aktywizacja –YEI”. Ta forma wsparcia jest kontynuacją grupowych warsztatów i treningów z psychologiem oraz indywidualnych porad psychologicznych i stanowić będzie odpowiedź na problemy z jakimi zmagają się młodzi ludzie. Ze względu na sytuację życiową, w jakiej znajdują się uczestnicy projektu, są oni szczególnie podatni na przygnębienie, zniechęcenie oraz poczucie braku sensu, a po pogłębieniu tego stanu i zachorowaniu na depresję, podjęcie dalszego kształcenia czy znalezienie zatrudnienia staje się niemożliwe, bo często osoba taka traci wiarę  w siebie. Celem zajęć jest uświadomienie młodym ludziom jak poważną chorobą jest depresja, jakie niesie skutki, co jest jej przyczyną, jak ją się diagnozuje oraz przede wszystkim jak można jej zapobiegać oraz gdzie się zwrócić po pomoc.  

We włocławskim Hufcu Pracy w ramach projektu „Akcja aktywizacja – YEI” oprócz zajęć z zakresu zapobiegania depresji, beneficjenci kontynuują 120 – godzinny kurs języka angielskiego oraz indywidualne warsztaty wyrównawcze z fizyki i matematyki. Projekt „Akcja aktywizacja –YEI” jest realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, w ramach „Gwarancji dla młodzieży”.

 

DEP1 Beneficjenci grupy projektowej A1 podczas zajęć z zakresu zapobiegania depresji.

obudz

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007