OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy i Technologii

 
Wsparcie uczestników kończących naukę zawodu

05.06.2020

12:15

OHP

EG_3

 

W dniach 1 – 5 czerwca br. w sześciu jednostkach Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP odbyły się teoretyczne egzaminy próbne dla osób kończących naukę
w danym zawodzie. Była to doskonała okazja do sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności przed egzaminami zewnętrznymi.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Wznowienie praktyk i zajęć praktycznych dla uczniów III klas szkół branżowych

01.06.2020

14:09

OHP

W okresie od 1 czerwca 2020 r. zajęcia praktyczne będą mogły być realizowane dla uczniów klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia zarówno będących, jak i niebędących młodocianymi pracownikami. Zajęcia te będzie można realizować po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletnich uczniów – po uzyskaniu zgody ich rodzica lub opiekuna prawnego.

Umożliwienie powrotu uczniom klas III branżowych szkół I stopnia do realizacji zajęć praktycznych pozwoli m.in. na lepsze przygotowanie tych uczniów do końcowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu czeladniczego.

Pełna treść komunikatu oraz wytyczne MEN i GIS dotyczące zajęć praktycznych są dostępne na stronie MInisterstwa Edukacji Narodowej. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.

 

123456...7

euresdokarierypl_logo


 

  

«wstecz | archiwum | wszystkie
 

 

 


 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007