Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Toruniu prowadzi rekrutację młodzieży do jednostek opiekuńczo-wychowawczych na rok szkolny 2017/2018. Wszystkich zainteresowanych kształceniem w ramach Ochotniczych Hufców Pracy zapraszamy do odwiedzenia naszych placówek na terenie całego województwa, gdzie dostępna jest szczegółowa oferta edukacyjna i kształceniowa. Za pośrednictwem Ochotniczych Hufców Pracy można uzupełnić wykształcenie i zdobyć zawód. Formy kształcenia, zawody, warunki przyjęcia oraz dokumenty wymagane do złożenia w chwili przyjęcia przedstawiono poniżej.

Adresy placówek, w których mozna uzyskac szczególowe informacje na temat zawodów i form kształcenia:

1. Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Grudziądzu

2. Środowiskowy Hufiec Pracy

3. Hufce Pracy

ZAPLANUJEMY TWOJĄ KARIERĘ ZAWODOWĄ!!!

MIEJSCA PRAKTYK ZAPEWIAJĄ OCHOTNICZE HUFCE PRACY.
UCZESTNICY, KTÓRZY ZAWRĄ UMOWĘ O PRACĘ W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO W FORMIE NAUKI ZAWODU LUB PRZYUCZENIA DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ PRACY OTRZYMUJĄ WYNAGRODZENIE WEDŁUG ODRĘBNYCH PRZEPISÓW.

OŚRODEK SZKOLENIA I WYCHOWANIA OHP
86-300 GRUDZIĄDZ,
UL. PARKOWA 18

tel. 56 46-217-24, 46-251-18
email: osiw.grudziadz@ohp.pl
INTERNAT + WYŻYWIENIE BEZPŁATNE

* Szkoła Podstawowa dla Dorosłych - klasa VII
* Gimnazjum dla Dorosłych - klasa II i III
* Szkoła branżowa I stopnia - klasa I
* Rzemieślnicza Nauka Zawodu
* Szkole
nie Kursowe
 

2-1 HUFIEC PRACY
87-300 BRODNICA,
UL. PRZYKOP 5
7/7
tel. 56 494-01-63
e-mail: 2-1hp.brodnica@ohp.pl

* Gimnazjum dla Dorosłych - klasa II i III
* Szkoła branżowa I stopnia - klasa I
* Rzemieślnicza Nauka Zawodu
* Szkole
nie Kursowe

 

2-2 HUFIEC PRACY
85-861 BYDGOSZCZ,

UL. GLINKI 140
tel. 5
2 345-05-33, 363-04-63 w.22,23,24
e-mail: 2-2hp.bydgoszcz@ohp.pl

* Szkoła Podstawowa dla Dorosłych - klasa VII
* Gimnazjum dla Dorosłych - II i III klasa
Uwaga! Prowadzony jest równiez nabór do I klasy na II semestr
* Szkoła branżowa I stopnia
* Zasadnicza Szkoła Zawodowa - nabór uzupełniający do klasy II i III
* Rzemieślnicza Nauka Zawodu
* Szkole
nie Kursowe

 

• 2-3  HUFIEC PRACY
88-100 INOWROCŁAW,
UL. POZNAŃSKA 133a

tel. 52 355-28-63
e-mail: 2-
3hp.inowroclaw@ohp.pl
* Szkoła Podstawowa dla Dorosłych - klasa VII
* Gimnazjum dla Dorosłych - nabór uzupełniający do II i III klasy
* Szkoła branżowa I stopnia
* Zasadnicza Szkoła Zawodowa - nabóe uzupełniający do klasy II i III
* Rzemieślnicza Nauka Zawodu
* Szkole
nie Kursowe

 

2-4 ŚRODOWISKOWY HUFIEC PRACY
87-100 TORUŃ,
UL. POZNAŃSKA 11/13

tel. 56 654-70-68,654-70-69 w.28,49
e-mail: 2-4shp.torun@ohp.pl

INTERNAT + WYŻYWIENIE BEZPŁATNE
*
Szkoła Podstawowa z oddziałami przysposabiającymi do pracy - klasa VII
* Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy - klasa II i III
* Gimnazjum dla Dorosłych - klasa II i III
* Szkoła branżowa I stopnia

* Zasadnicza Szkoła Zawodowa - nabór uzupełniający do klasy II i III
* Rzemieślnicza Nauka Zawodu
* Szkole
nie Kursowe

 

2-5 HUFIEC PRACY
87-800 WŁOCŁAWEK,

UL. OKRZ
EI 5
tel. 54 231-45-42
e-mail: 2-5hp.wloclawek@ohp.pl
* Szkoła Podstawowa z oddziałami przysposabiającymi do pracy - klasa VII
* Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy - klasa II i III
* Szkoła branżowa I stopnia
* Zasadnicza Szkoła Zawodowa - nabór uzupełniajacy do klasy II i III
* Rzemieślnicza Nauka Zawodu
* Szkolenie Kursowe

WARUNKI PRZYJĘCIA KANDYDATÓW DO OHP:

- najpóźniej w dniu rozpoczecia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ukończone 15 lat - nieukończone 18 lat,
- dobry stan zdrowia pozwalający na podjęcie przygotowania zawodowego
- ukończona szkoła podstawowa lub gimnazjum

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. podanie (zgłoszenie do OHP) (pobierz)
2. kwestionariusz osobowy  (pobierz)
3. ostatnie świadectwo szkolne
4. 3 zdjęcia legitymacyjne
5. w przypadku kandydata młodocianego - pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,
6. opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej - w przypadku uczestnika uzupełniającego kształcenie ogólne w gimnazjum
7. opinia pedagoga szkolnego w przypadku kandydata młodocianego nie posiadającego ukończonego gimnazjum
8. zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu - wymagane w przypadku uczestników podejmujących przygotowanie zawodowe,
9. PESEL,
10. zaświadczenie o dochodach w rodzinie w przypadku ubiegania się kandydata o zakwaterowanie w internacie
11.  zgoda na przetwarzanie danych osobowych (pobierz)
12. zgoda na wykorzystanie wizerunku (pobierz)
13. zgoda na udział w imprezach (pobierz)

Zapraszamy do naszych jednotek w dni robocze
w godzinach od 7.45 do 18.00

 BAZA LOKALOWA:

 1. OŚRODKA SZKOLENIA I WYCHOWANIA W GRUDZIĄDZU
    
(zobacz bazę Ośrodka) 


 2. 2-4 ŚHP W TORUNIU
      (zobacz bazę Hufca)

 

 

 

                                                 

                                               
 

 
 
 
 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007