Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

 
 

 

ZAKOŃCZONA REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY  2014/2015

Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Toruniu zakończyła rekrutację młodzieży do jednostek opiekuńczo-wychowawczych na rok szkolny 2014/2015 - do gimnazjum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
Jednoczesnie
wszystkich zainteresowanych kształceniem w ramach Ochotniczych Hufców Pracy w formach pozaszkolnych zapraszamy do odwiedzenia naszych placówek na terenie całego naszego województwa, gdzie dostępna jest szczegółowa oferta edukacyjna i kształceniowa. Za pośrednictwem Ochotniczych Hufców Pracy można uzupełnić wykształcenie i zdobyć zawód. Formy kształcenia, zawody, warunki przyjęcia oraz dokumenty wymagane do złożenia w chwili przyjęcia przedstawiono poniżej.
 

 

Adresy placówek, w których mozna uzyskac szczególowe informacje na temat zawodów i form kształcenia:

1. Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Grudziądzu

2. Środowiskowy Hufiec Pracy

3. Hufce Pracy

 

OŚRODEK SZKOLENIA I WYCHOWANIA OHP
86-300 GRUDZIĄDZ,
UL. PARKOWA 18

tel. 56 46-217-24, 46-251-18,46-251-19
email: osiw.grudziadz@ohp.pl
INTERNAT + WYŻYWIENIE BEZPŁATNE
* Rzemieślnicza Nauka Zawodu
- różne zawody
* Szkolenie Kursowe
- różne zawody

 

 

2-1 HUFIEC PRACY
87-300 BRODNICA,
UL. PRZYKOP 57/2

tel. 56 494-01-63
e-mail: shp.brodnica@ohp.pl

* Rzemieślnicza Nauka Zawodu
- różne zawody
* Szkolenie Kursowe
- różne zawody

 


2-2 HUFIEC PRACY
85-861 BYDGOSZCZ,

UL. GLINKI 140
tel. 5
2 345-05-33, 363-04-63 w.22,23,24
e-mail: 2-2shp.bydgoszcz@ohp.pl
* Rzemieślnicza Nauka Zawodu
- różne zawody
* Szkolenie Kursowe
- różne zawody

 

 

• 2-3  HUFIEC PRACY
88-100 INOWROCŁAW,
UL. POZNAŃSKA 133a

tel. 52 355-28-63
e-mail: 2-2shp.inowroclaw@ohp.pl
* Rzemieślnicza Nauka Zawodu
- różne zawody
* Szkolenie Kursowe
- różne zawody

 

 

2-4 ŚRODOWISKOWY HUFIEC PRACY
87-100 TORUŃ,
UL. POZNAŃSKA 11/13

tel. 56 654-70-68,654-70-69 w.28,49
e-mail: 2-4shp.torun@ohp.pl

INTERNAT + WYŻYWIENIE BEZPŁATNE
* Rzemieślnicza Nauka Zawodu
- różne zawody
* Szkolenie Kursowe
- różne zawody

 

 

2-5 HUFIEC PRACY
87-800 WŁOCŁAWEK,

UL. PROMIENNA 5B/4

tel. 54 231-45-42
e-mail: 2-5shp.wloclawek@ohp.pl
* Rzemieślnicza Nauka Zawodu
- różne zawody


 

 BAZA LOKALOWA:

 1. OŚRODKA SZKOLENIA I WYCHOWANIA W GRUDZIĄDZU
    
(zobacz bazę Ośrodka) 


 2. 2-4 ŚHP W TORUNIU
      (zobacz bazę Hufca)

WARUNKI PRZYJĘCIA KANDYDATÓW DO OHP:

- najpóźniej w dniu rozpoczecia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ukończone 15 lat - nieukończone 18 lat,
- dobry stan zdrowia pozwalający na podjęcie przygotowania zawodowego
- ukończona szkoła podstawowa lub gimnazjum


 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. podanie (zgłoszenie do OHP) (pobierz)
2. kwestionariusz osobowy  (pobierz)
3. ostatnie świadectwo szkolne
4. 3 zdjęcia legitymacyjne
5. w przypadku kandydata młodocianego - pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,
6. opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej - w przypadku uczestnika uzupełniającego kształcenie ogólne w gimnazjum
7. opinia pedagoga szkolnego w przypadku kandydata młodocianego nie posiadającego ukończonego gimnazjum
8. zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu - wymagane w przypadku uczestników podejmujących przygotowanie zawodowe,
9. PESEL,
10. zaświadczenie o dochodach w rodzinie w przypadku ubiegania się kandydata o zakwaterowanie w internacie
11.  zgoda na przetwarzanie danych osobowych (pobierz)
12. zgoda na wykorzystanie wizerunku (pobierz)
13. zgoda na udział w imprezach (pobierz)

MIEJSCA PRAKTYK ZAPEWIAJĄ OCHOTNICZE HUFCE PRACY.
UCZESTNICY, KTÓRZY ZAWRĄ UMOWĘ O PRACĘ W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO W FORMIE NAUKI ZAWODU LUB PRZYUCZENIA DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ PRACY OTRZYMUJĄ WYNAGRODZENIE WEDŁUG ODRĘBNYCH PRZEPISÓW. 

 
 

 

 

                                                 

                                               
 

 
 
 
 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007