OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy i Technologii

 
MOBILNE CENTRA INFORMACJI ZAWODOWEJ

 

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej to utworzona przez Ochotnicze Hufce Pracy sieć 49 nowoczesnych centrów, oferujących wysoką jakość informacji i poradnictwa zawodowego dla młodzieży. MCIZ świadczy usługi w formie stacjonarnej i wyjazdowej. Doraddcy zawodowi docierają do młodzieży specjalnie oznakowanymi samochcodami, wyposażonymi w nowoczesny sprzęt multimedialny i zasoby informacyjne. Celem działania MCIZ jest niesienie pomocy młodym ludziom, mieszkającym z dala od większych miast. Prowadzimy zajęcia dla uczniów, nauczycieli i rodziców.   

OFERUJEMY:
* porady indywidualne
* zajęcia grupowe
* treningi i warsztaty umiejętności osobistych
* aktualne informacje zawodowe w postaci:
   - opisów zawodów,
   - filmów o zawodach,
   - multimedialnych programów komputerowych,
* metody planowania kariery zawodowej:   
   - autotesty psychologiczne
   - indywidualny plan działania

ZAPEWNIAMY DOSTĘP DO INFORMACJI O:
* zawodach - charakterystyki zawodów, wymagań psychofizycznych
* możliwościach kształcenia - szkoły i uczelnie wyższe. kursy zawodowe
* rynku pracy - szanse zatrudnienia, zawody przyszłości


CZEKA NA CIEBIE:
* profesjonalna kadra doradców zawodowych
* nowoczesne zasoby informacji edukacyjno-zawodowej
* porady indywidualne i grupowe


ZAPRASZAMY CIĘ DO NAS! 

ALBO TY ZAPROŚ NAS DO SIEBIE - JESTEŚMY MOBILNI

Możemy przyjechać do Twojej szkoły, miasta, gminy - zorganizować zajęcia i konsultacje oraz udostępnić posiadane zasoby informacyjne.  

Z NAMI SUKCES JEST MOŻLIWY! 

 

Oto nasze jednostki działające na terenie województwa kujawsko-pomorskiego:  

 

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Toruniu
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel. 56 654-70-68 lub 658-86-75 wew. 247, 696-402-640

fax. 56 652-96-19
e-mail:
mciz.torun@ohp.pl
Usługi MCIZ świadczone są od poniedziałku do piątku w godzinach 7:45 - 15:45
Doradcy zawodowi: Mariusz Łukasiak, Malwina Mikołajewska, Karolina Szczygłowska

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej we Włocławku 
ul. Brzeska 6
87-800 Włocławek 
tel. 54 236-11-41 lub 231-46-71 wew.422
fax. 54 236-11-41 
e-mail:
mciz.wloclawek@ohp.pl
Usługi MCIZ świadczone są od poniedziałku do piątku w godzinach 7:45 - 15:45
Kadra: Robert Śmigielski, Jolanta Wastowska


Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Bydgoszczy 
ul. Glinki 140 
85-861 Bydgoszcz 
tel. 52 345-05-33 lub 363-04-64 wew. 528
fax. 52 345 05 33 lub 363-04-64 wew. 530
e-mail:
mciz.bydgoszcz@ohp.pl
Usługi MCIZ świadczone są od poniedziałku do piątku w godzinach 7:45 - 15:45
Doradcy zawodowi: Marcin Błażko
w,
Marta Nowik, Sylwia Tomaszewska

 

  

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007