OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy i Technologii

 
ŚRODOWISKOWY HUFIEC PRACY

 

2-4 Środowiskowy Hufiec Pracy
ul. Poznańska 11/13
87-100 TORUŃ,
tel. 56
654-70-68,69 w. 49,28
e-mail: 2-4shp.torun@ohp.pl

Komendant Hufca: KAMIL WYSOCKI

FORMY KSZTAŁCENIA:
• Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy
• Gimnazjum dla Dorosłych
• Szkolenie Kursowe

• Rzemieślnicza Nauka Zawodu
• Zasadnicza Szkoła Zawodowa

ZAWODY:
• Stolarz
• Cukiernik
• Kucharz
• Mechanik pojazdów samochodowych
• Elektromechanik

• Elektromechanik pojazdów samochodowych
• Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Krawiec
• Lakiernik
• Blacharz samochodowy
• Murarz - tynkarz
• Elektryk

• Fryzjer
• Sprzedawca

KOŁA ZAINTERESOWAŃ:

  • Koło plastyczne
  • Koło sportowe
  • Koło informatyczne
  • Koło zawodowe
  • Koło historyczne
  • Koło ekologiczne
  • Koło kulinarne
  • Koło artystyczne

Hufiec dysponuje świetlicą środowiskową, pracownią komputerową z dostępem do internetu oraz gastronomicznym warsztatem szkoleniowo-produkcyjnym.

 

 

 


 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007