Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

 
OŚRODEK SZKOLENIA I WYCHOWANIA

 

2 - 1 OŚRODEK SZKOLENIA I WYCHOWANIA
ul. Parkowa 18
86-300 GRUDZIĄDZ,
tel. 56 46 21 724, 56 46-251-18
e-mail:
osiw.grudziadz@ohp.pl
P.O. Kierownik Ośrodka: DARIUSZ MALINOWSKI

 

 FORMY KSZTAŁCENIA:
• Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy
• Gimnazjum dla Dorosłych
• Rzemieslnicza Nauka Zawodu
• Szkolenie Kursowe

 

ZAWODY:

 • Stolarz
 • Murarz-tynkarz
 • Elektryk
 • Kucharz
 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Fryzjer
 • Lakiernik samochodowy
 • Ślusarz
 • Blacharz samochodowy
 • Elektromechanik
   

KOŁA ZAINTERESOWAŃ:

 • Koło plastyczne
 • Koło teatralne
 • Koło fotograficzne
 • Koło sportowe
 • Koło ciekawych zawodów
 • Koło dyskusyjno-filmowe

Ośrodek Szkolenia i Wychowania dysponuje internatem, stołówką, pracownią komputerową z dostępem do internetu, świetlicą środowiskową oraz warsztatami szkoleniowo-produkcyjnymi: gastronomicznym, elektrycznym i stolarskim.


  

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007