OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy i Technologii

 
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA REALIZOWANA
PRZEZ KUJAWSKO-POMORSKĄ WK OHP

 

 

 


 

 

Współpraca Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Toruniu z organizacjami zagranicznymi rozwija się w kierunku integrowania grup młodzieży z różnych krajów Europy i realizowana jest za pośrednictwem następujących programów:

   
ERASMUS +  
ERASMUS  NOWE
   

MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU
 
       
   

POLSKO-LITEWSKI FUNDUSZ WYMIANY MŁODZIEŻY
 
   

WIZYTY STUDYJNE
 
   

POLSKO-NIEMIECKA WSPÓŁPRACA MŁODZIEŻY
 
   
DOTYCHCZASOWI PARTNERZY MIĘDZYNARODOWI KOMENDY

 

 

 

 

 
    

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007