OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
PROJEKTY ZREALIZOWANE
PRZEZ KUJAWSKO-POMORSKĄ WK OHP
W RAMACH PROGRAMU
POLSKO-NIEMIECKIEJ WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY (PNWM)
 

 

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) jest dwunarodową polsko-niemiecką organizacją posiadającą osobowość prawną organizacji międzynarodowej. Została utworzona w 1991 roku przez rządy Polski i Niemiec, które w formie umowy międzynarodowej przekazały PNWM swoje kompetencje w zakresie wspierania polsko-niemieckiej wymiany młodzieży. Swoją właściwą działalność rozpoczęła w 1993. Organizacja zajmuje się finansowym wsparciem programów polsko-niemieckiej wymiany organizowanych w obu krajach. Finansowane są spotkania, praktyki i programy specjalistyczne, w których uczestniczy polska i niemiecka młodzież. PNWM pomaga także w znalezieniu partnerów w drugim kraju, doradza w merytorycznych i organizacyjnych polsko-niemieckiej wymiany. Takie działania przybliżają do osiągnięcia założonych przez organizację celów - polepszenia wzajemnego zrozumienia, przezwyciężania uprzedzeń i wspierania procesu pojednania między Polakami i Niemcami.
KPWK OHP realizuje projekty w ramach PNWM nieprzerwanie od 2003 roku. Dotychczas zrealizowała 7 projektów, w których partnerowała Komendzie niemiecka organizacja Internationaler Bund z siedzibą w Getyndze. Jej profil jest bardzo zbliżony do profilu OHP. IB zajmuje się bowiem młodzieżą z rodzin imigrantów, która ma problemy z zasymilacją w noych warunkach. Prowadzi dla niej kursy językowe oraz warsztaty i kursy zawodowe, które mają przyśpieszyć i ułatwić włączenie asymilację w nowym środowisku i poprawić sytuację w systemie edukacyjnym. W latach 2008/2009 realizacja projektów byłą zawieszona. Na rok 2010 KPWK OHP przewiduje rozpoczęcie współpracy w ramach programu z nowym partnerem. 
 
Termin i miejsce: 17.11.2003- 21.11.2003 Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP Grudziądz
Projekt dwustronnej wymiany (polsko-niemieckiej) organizowała WK OHP w Toruniu przy współpracy z Internationaler Bund w Getyndze.  W wymianie uczestniczyło 29 osób, w tym 4 opiekunów. Podczas wymiany młodzież oprócz Grudziądza zwiedziała Toruń i Malbork.  Była także z wizytą w u wiceprezydenta miasta Grudziądza, wspólnie uczestniczyła w  zajęciach warsztatowych  OSiW w Grudziądzu (stolarnia i szwalnia) oraz licznych quizach europejskich i  konkursie plastycznym.
 
Termin i miejsce: 14.06.2004 - 18.06.2004 Getynga/Niemcy
Projekt dwustronnej wymiany (polsko-niemieckiej) organizowała Internationaler Bund w Getyndze przy współpracy z WK OHP w Toruniu. W wymianie uczestniczyło 34 osoby (14 z Polski, 20 z Niemiec). Integracja przebiegała podczas zabawy i wspólnego spędzania wolnego czasu: wizyta w Ratuszu, zwiedzania Getyngi, wspólne grillowanie, wieczory integracyjne, warsztaty fotograficzne na temat Unii, odwiedzenie miejsc pamięci Moringen,  zwiedzanie miasta Hann Münden, zwiedzania warsztatów, wycieczka do fabryki samochodów w Wolfsburgu, dyskoteka, wspólne gotowania, wizyta w Salin Luisenhall.
 
Termin i miejsce: 11.10.2004- 15.10.2004 Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP Grudziądz
Projektodawcą projektu dwustronnej wymiany (polsko-niemieckiej) była WK OHP w Toruniu przy współpracy z Internationaler Bund w Getyndze.  W wymianie uczestniczyło 31 osób (16 z Polski, 15  z Niemiec).W ramach projektu obyły się: quizy, zabawa w podchody w lesie, wyjazd do Torunia, spotkanie  z władzami Grudziądza, wspólne rozgrywki i konkursy sportowe, piknik w parku, dyskoteka, wycieczka do Golubia-Dobrzynia, konkurs plastyczny, przygotowanie tablicy europejskiej z gazetką ścienną o tematyce europejskiej, ognisko w Rudniku.
 
Termin i miejsce: 16-20.05.2005  Internat Getynga/Niemcy  
Projektodawcą projektu dwustronnej wymiany (polsko-niemieckiej) był Internationaler Bund w Getyndze przy współpracy z WK OHP w Toruniu.  W wymianie uczestniczyło 31 osób (16 z Polski, 15  z Niemiec). Integracja przebiegała podczas: wspólnego gotowanie, zawodów sportowych, wyjścia na basen. zwiedzania warsztatów dla młodzieży przyuczającej się do zawodu, wycieczki do Kassel, zwiedzania głównej siedziby koncernu Volkswagena oraz muzeum granicznego (gdzie dawniej znajdowało się przejście graniczne z NRD do RFN).
 
Termin i miejsce: 17-21.10.2005 Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP Grudziądz
Projektodawcą projektu dwustronnej wymiany (polsko-niemieckiej) była WK OHP w Toruniu przy współpracy z Internationaler Bund w Getyndze.  W wymianie uczestniczyło 31 osób (15 z Polski, 16  z Niemiec). Młodzież oprócz licznych zabaw integracyjnych, dyskoteki, wspólnego śpiewania - karaoke uczestniczyła w wycieczce „Szlakiem Pierwszych Piastów”, zwiedziała Grudziądz i Toruń. W ramach projektu odbyły się także warsztaty komputerowe i warsztaty stolarskie.
 
Termin i miejsce: 21-25.05.2007 Internationaler Bund w Getyndze/Niemcy
Pomysł zorganizowania kolejnej dwustronnej wymiany (polsko-niemieckiej) był owocem wieloletniej współpracy WK OHP w Toruniu z Internationaler Bund w Getyndze.  W wymianie uczestniczyło 30 osób (15 z Polski, 15  z Niemiec). Podczas pobytu w Niemczech uczestnicy OHP wzięli udział w wielu atrakcyjnych wydarzeniach zorganizowanych przez IB. Młodzież zapoznała się m.in. z projektami prowadzonymi przez uczniów Internationaler Bund. Odwiedzono również warsztaty, podczas których młodzież IB uczy się zawodów. Zawieraniu przyjaźni polsko – niemieckich pomagały różnorakie  zajęciach rozrywkowe.  Młodzi ludzie wspólnie bawili się na basenie, grali w kręgle, wdrapywali się na szczyty ścianek wspinaczkowych. Wszyscy byli szczególnie zadowoleni ze wspólnego pływania kajakami po jeziorze „Kiessee” w Getyndze.
 
Termin i miejsce: 22-26.10.2007 KPWK OHP w Toruniu
Projekt stanowi kontynuację dwustronnej wymiany z maja br., kiedy to polska młodzież wraz z opiekunami wyjechała do Getyngi. Tera grupa niemiecka odwiedzi Polskę - Toruń. W wymianie, podobnie jak w pierwszej części uczestniczyć będzie 30 osób - po 15 osób z każdego kraju. Myślą przewodnią projektu jest sport, zdrowie i poznawanie kultury.

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007