OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA REALIZOWANA
PRZEZ KUJAWSKO-POMORSKĄ WK OHP

 

Program "Młodzież w Działaniu"

 

 

"Młodzież w działaniu” to program Unii Europejskiej, który pozwala uzyskać dofinansowanie na realizację projektu. Dzięki temu młodzi ludzie w wieku 13–30 lat mogą realizować swoje pasje, rozwijać umiejętności i zdobywać nowe doświadczenia w czasie wolnym od nauki.

Program adresowany jest również do osób pracujących z młodzieżą oraz organizacji działających na rzecz młodzieży, które chcą podnieść swoje kwalifikacje, rozwinąć działalność czy nawiązać współpracę międzynarodową.

„Młodzież w działaniu” wspiera przedsięwzięcia, które mają pomóc w rozwoju osobowości młodych ludzi oraz sprzyjać nabywaniu nowych umiejętności. Za realizację programu w Polsce odpowiada Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu”, której rolę pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
Program "Młodzież w działaniu" powstał nie tylko po to, aby finansować projekty młodych ludzi, ale także po to, by realizować inne, długofalowe cele, takie jak: przezwyciężanie barier, uprzedzeń i stereotypów wśród młodych ludzi i zastępowanie ich poczuciem solidarności i tolerancji, wspieranie mobilności młodzieży oraz promowanie aktywności obywatelskiej, a w szczególności obywatelstwa europejskiego.

Program "Młodzież w działaniu" podzielony jest na 5 akcji. W każdej z nich (oprócz Akcji 2) zostały dodatkowo wyodrębnione podakcje jako ostateczne obszary tematyczne, w obrębie których można realizować projekty.
Akcje Programu „Młodzież w Działaniu”:
1) Młodzież dla Europy,
2) Wolontariat Europejski,
3) Młodzież w świecie,
4) Systemy wsparcia młodzieży,
5) Wsparcie europejskiej współpracy w zakresie problematyki i działań młodzieżowych.

 

Informacje o Programie „Młodzież w Działaniu” pochodzą ze strony internetowej Programu: http://www.mlodziez.org.pl

Aby dowiedzieć się więcej o Programie „Młodzież w Działaniu” przejdź na stronę:
http://www.mlodziez.org.pl

 

 
1) AKCJA 1.1 - wymiana młodzieży
 
Tytuł: "From forest to the city" - wymiana młodzieży
Termin i miejsce: 21-27.08.2013, Toruń/Polska
08-10.08.2013 - Wizyta przygotowawcza

Temat przyrody i jej ochrony połączył młodzież z Polski i Francji, która zrealizowała w Toruniu projekt wymiany międzynarodowej pt. „From forest to the city”. Celem spotkania było pogłębienie wiedzy na temat życia ptaków i poznanie ich gatunków. By poznać temat zostały zaplanowane warsztaty ze specjalistami i ornitologami z Towarzystwa Przyrodniczego. Podczas wymiany młodzi ludzie poznali ptaki żyjące w centrum miasta jak i w lesie i rezerwatach.

 
Tytuł: "Meeting with stars" - wymiana młodzieży
Termin i miejsce: 05-11.08.2013, Toruń/Polska

W trójstronnej wymianie wzięło udział 18 uczestników i 4 liderów z Polski, Litwy i Słowacji. Tematem wymiany była astronomia i postać Mikołaja Kopernika – jednego z najznamienitszych Torunian. Temat ten doskonale wpisał się w ogłoszony przez Semik województwa kujawsko-pomorskiego „rok 2013 jako rok Mikołaja Kopernika”. Jest to związane z 540 rocznicą urodzin wielkiego astronoma w Toruniu. Młodzi ludzie spędzili tydzień w Toruniu odkrywając tajniki astronomii pod okiem specjalistów, odwiedzili miejsca związane z astronomią i Mikołajem Kopernikiem, spotkali się na warsztatach w astrobazie w Brodnicy i mieli okazję odwiedzić interaktywne Muzeum - Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

 
Tytuł: „Face to face with challenge” - wymiana młodzieży
Termin i miejsce: 30.06-06.07.2012, Bachotek/Polska

Partnerzy: ŚHP Toruń, Pasile Mokykla z Ukmergė na Litwie
Uczestnicy: 24 młodzież + 4 liderów
Integracyjna, międzynarodowa wymiana młodzieży pełnosprawnej i niepełnosprawnej miała miejsce nad jeziorem w Bachotku. Projekt miał na celu zmianę wizerunku młodzieży, w tym niepełnosprawnej poprzez sport i aktywne zajęcia na powietrzu. Celem przeprowadzonych warsztatów było to, aby młodzież niepełnosprawna poczuła się akceptowana i zintegrowana oraz dała sobie prawo do rozwijania swoich pasji i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Praktyczną część programu stanowiły zajęcia na powietrzu, podczas których w małych grupach młodzież rozwijała różne sprawności zgodne z zainteresowaniami. Projekt promował także kulturową różnorodność, tolerancję i zrozumienie innych kultur.

 
Tytuł:„Be active” - wymiana młodzieży
Termin i miejsce: 22-28.08.2011, Toruń/Polska 

Partnerzy: ŚHP Bydgoszcz, ŚHP Inowrocław, Jaunimo Mokykla z Ukmergė na Litwie
Uczestnicy: 16 młodzież + 4 liderów
Przewodnią tematyką projektu było bezrobocie wśród młodzieży, zrozumienie czym jest trzeci sektor, ekonomia społeczna i wolontariat. Poprzez zajęcia zorganizowane w formie warsztatów uczestnicy wymieniali się wiedzą i spostrzeżeniami w tym zakresie. Pomagali im w tym wychowawcy i pracownicy instytucji, które odwiedzili. Aby lepiej się poznać i zrozumieć zorganizowane zostały zajęcia integracyjne (gry ice breaker, gra paitball, zajęcia zręcznościowe na Barbarce, ognisko, park linowy) oraz zajęcia międzykulturowe dotyczące Litwy i Polski, kuchni, kultury i stereotypów.

 
Tytuł „Looking for your own way” - wymiana młodzieży
Termin i miejsce: 24-30.09.2012, Ukmergė/Litwa

Partnerzy: ŚHP Toruń, ŚHP Włocławek, Jaunimo Mokykla z Ukmergė na Litwie
Uczestnicy: 16 młodzież + 4 liderzy
Tematyką projektu było propagowanie wśród młodzieży zdrowego stylu życia i uświadomienie jak destrukcyjny wpływ na życie mają używki, złe nałogi i nawyki. Przy okazji uczestnicy dowiedzieli się w jaki sposób ustrzec się przed popadnięciem w szkodliwe nałogi. Młodzi Litwini i Polacy dyskutowali na temat wyboru zawodów, które chcą wykonywać w przyszłości i poznali możliwości jakie otwiera przed nimi rynek pracy w zjednoczonej Europie. Ponadto, podczas warsztatów filmowych
i odgrywania przed kamerą scenek rodzajowych, uczyli się jak w pokojowy sposób rozwiązywać sytuacje konfliktowe.

 
Tytuł:„From sea to forest” - wymiana młodzieży
Termin i miejsce: 18-24.08.2012, Berck sur Mer/Merlimont /Francja
03-05.08.2012 - Wizyta przygotowawcza

Partnerzy: ŚHP Brodnica, ŚHP Bydgoszcz, ŚHP Inowrocław, ŚHP Włocławek, Francja
Uczestnicy: 32 młodzież + 8 liderzy
Uczestnicy wymiany brali aktywny udział w warsztatach organizowanych przez Stowarzyszenie Eden 62, podczas których mieli możliwość poznania fauny i flory morskiej. Wspólna praca na rzecz ekologii przyczyniła się do integracji grup z Polski i Francji. Jednak aby osiągnąć zamierzone cele organizatorzy zapewnili uczestnikom również moc innych atrakcji. Wycieczka do Nausicaa w Boulogne – jednego z największych oceanariów w Europie zachęciła uczestników do zainteresowani się tą dziedziną przyrody. Aby przybliżyć młodzieży tradycję Francji, a w szczególności historii miejscowości odbyła się również wycieczka do Muzeum w Berck sur Mer. Ostatniego dnia pobytu młodzież została zaproszona na spotkanie z Burmistrzem – Panem Jean – Marie Krajewskim, którego rodzice byli Polakami. Burmistrz przybliżył młodzieży historię i zwyczaje panujące we Francji.

 
Tytuł:“Struggle against poverty and social exclusion” - wymiana młodzieży
Termin i miejsce: 13-27.08.2010, Klaffer am Hochficht/Austria
14-16.05.2012 – Wizyta przygotowawcza 

Partnerzy: ŚHP Bydgoszcz, ŚHP Włocławek, Austria, Włochy, Czechy, Hiszpania i Rumunia
Uczestnicy: 48 młodzież + 12 liderów. Toruńska Komenda odpowiedziała na zaproszenie Centrum Młodzieży z Austrii działającego dla dzieci, młodzieży i rodzin, które jest miejscem spotkań, warsztatów jak i międzynarodowych przedsięwzięć, w tym przede wszystkim tworzy i realizuje ciekawe projekty dla młodzieży. Postanowiono w międzynarodowym gronie młodzieży zająć się problem ubóstwa i wykluczenia społecznego i sposobami jak można te negatywne zjawiska wyeliminować lub co najmniej ograniczyć we współczesnym świecie. Narzędzia, które były wykorzystane podczas spotkania do opracowania tematu głównego to sztuka (wiersze, muzyka, malarstwo), warsztaty teatralne oraz inne kreatywne metody nauczania pozaformalnego.

 
Tytuł: "Równy-nie-Równy" - wymiana młodzieży
Termin i miejsce: 11-17.06.2010, Polska/Toruń

Pomysłodawcą projektu była młodzież z Środowiskowego Hufca Pracy w Brodnicy, zainteresowana tematem niepełnosprawności ruchowej i umysłowej - przez styczność z rówieśnikami ze szkół zawodowych w swoim mieście. Do udziału w projekcie zaprosili organizację z Cypru oraz znajome już instytucje z Holandii i Czech. Do współpracy przy realizacji projektu zaprosili również stowarzyszenia i ośrodki zajmujące się osobami z niepełnosprawnością oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika z Torunia. Uniwersytet pomógł młodzieży w realizacji badania ankietowego, którego celem było zbadanie jak mieszkańcy Torunia, w różnym wieku zapatrują się na kwestię niepełnosprawności. Młodzież zaplanowała wiele gier integracyjnych, które miały pomóc im poznawać potrzeby upośledzonej młodzieży i zbudować między dobre relacje - integrować ich. Wymiana poprzedzona była wizytą przygotowawczą, którą zaplanowano na ostatnie dni maja.

 
Tytuł: "Respekt" - wymiana młodzieży
Termin i miejsce: 22-30.08.2009, Leiden/Holandia 

Projektodawcą projektu była holenderska organizacja pracująca z młodzieżą zaniedbaną społecznie - Cardea Youth Care z miasta Leiden. W wymianie wzięły udział łącznie 32 osoby z siedmiu organizacji młodzieżowych z Polski, Łotwy, Belgii i Holandii. Tematem i myślą przewodnią projektu było poznawanie własnych słabości i mocnych stron, których świadomość wykorzystano do budowania poprawnych relacji między przedstawicielami różnych kultur. Na drodze gier integracyjnych, warsztatów i dyskusji młodzież stworzyła wspólne przedstawienie dla środowiska lokalnego - zatytułowane właśnie respekt. Całość wymiany odbyła się w Leiden. Udział w projekcie wzięła młodzież i wychowawca z 2-2 ŚHP w Bydgoszczy.

 
Tytuł: "Sprort culture" - wymiana młodzieży
Tremin i miejsce: 11-18.08.2009, Kowno/Litwa

Projektodawcą projektu był litewski Sport Club HC VYTIS z Kowna na Litwie. W wymianie udział wzięło łącznie 35 osób z 5 organizacji młodzieżowych z Litwy, Polski, Bułgarii i Słowenii. Tematem i myślą przewodnią projektu było wykorzystanie sportu i prowadzenie sportowego - zdrowego trybu życia - jako alternatywy do nałogów obecnych w życiu młodzieży - czyli alkoholu i papierosów.

 
Tytuł: "Dance until the music stops" - wymiana młodzieży
Termin i miejsce: 21-27.08.2008, Toruń/Polska

Pomysłodawcą projektu była młodzież z 2-2 ŚHP z Bydgoszczy - nieformalna grupa taneczna, która pragnęła udoskonalić swój warsztat we współpracy z rówieśnikami z zagranicy. W projekcie łącznie udział wzięło 20 osób z 4 organizacji młodzieżowych reprezentujących Polskę, Litwę, Czechy i Słowację. Projekt zakładał prezentację kultur państw, wspólne warsztaty taneczne, pracę i prezentację wspólnie stworzonego przedstawienia tanecznego. Projekt trenersko wsparła utytułowana tancerka tańca współczesnego - Pani Marta Zawadzka z Torunia.

 
Tytuł: "Art of photography" - wymiana młodzieży
Termin i miejsce: 22-27.08.2007, Toruń/Polska

Pomysłodawcą czterostronnej wymiany była młodzież z 2-2 ŚHP w Bydgoszczy, która zaprosiła do projektu młodzież z Estonii, Litwy i Niemiec. W wymianie uczestniczyły 24 osoby (w tym 8 opiekunów). Podczas projektu, który poświęcony był fotografii i kulturze, poprzez warsztaty i plenery fotograficzne oraz zajęcia integracyjne i spotkania poświęcone historii fotografii narodowej, młodzież wzajemnie uczyła się od siebie i starała się przekazać jak najwięcej informacji o swoim państwie, kulturze, obyczajach i wrażeniach artystycznych. Efektem pracy młodych ludzi był album z fotografiami uczestników ukazujący piękno Torunia, mazowieckiej wsi i Słowińskiego Parku Narodowego. Odwiedzono także Sierpc i Smołdzino.

 
Tytuł: „Common Goals” - wymiana młodzieży
Termin i miejsce:  18-28.08. 2006 Hotel Sportowy „Gopło” w Kruszwicy/Polska

Projektodawcą pięciostronnej wymiany była WK OHP w Toruniu, która zaprosiła do projektu młodzież z Portugalii, Włoch, Bułgarii i Węgier. W wymianie uczestniczyło 38 osób (w tym 9 opiekunów). Podczas projektu, który poświęcony był piłce nożnej, poprzez liczne zajęcia sportowe oraz warsztaty – międzykulturowe, integracyjne czy dotyczące wiedzy o piłce nożnej, promowano tolerancję i wzajemne zrozumienie. Młodzież wzajemnie uczyła się od siebie i starała się przekazać jak najwięcej informacji o swoim państwie, kulturze i obyczajach. Podsumowaniem zdobytych umiejętności dotyczących gry w piłkę nożną było rozegranie meczu towarzyskiego z lokalną drużyną. Odwiedzono także Toruń, Gdańsk i Biskupin.  

 
Tytuł: „So Co for everyone” edycja IV - wymiana młodzieżowa

Termin i miejsce:  03-10.07.2006, Schronisko Młodzieżowe w Lichtenberg/Francja

Projektodawca - CASF Bisch'Art z Bischwiller we Francji zaprosił do swojego projektu czterostronnej wymiany partnerów z Niemiec, Litwy i Polski. W wymianie uczestniczyły 24 osoby (w tym 8 opiekunów). Podczas projektu młodzież brała czynnie udział w warsztatach ceramicznych, kulinarnych oraz międzykulturowych. Dodatkowo miała możliwość poznania walorów Alzacji, dzięki wizycie w Strasburgu, cytadeli de Bitce oraz pobliskich malowniczych, górzystych okolicach.

Tytuł: „So Co for everyone” edycja III - wymiana młodzieży
Termin i miejsce:  17-24.10. 2005 Ukmerge/Litwa

Projektodawcą czterostronnej wymiany była Ukmerges Jaunimo Mokykla z Ukmerge, która zaprosiła do projektu organizacje z Łotwy, Niemiec i Polski. W wymianie uczestniczyły 24 osoby (w tym 8 opiekunów). Młodzież aktywnie spędziła czas, uczestnicząc w licznych zabawach integracyjnych, zawodach sportowych, wieczorach europejskich oraz dyskutując o litewskiej historii i formach spędzania wolnego czasu. Wieczorami każda organizacja prezentowała swój kraj. Dodatkowo odbyła się wycieczka do Wilna, Trakai, Kernave i nad jezioro Kurenai.  

 
Tytuł: „Common Heritage – Knights and Crusaders”  edycja II - wymina młodzieży
Termin i miejsce: 20-28.09.2005 Tartu/Estonia 

Projektodawca - Estonian UNESCO Youth Association z Tartu zaprosił do swojego projektu ośmiostronnej wymiany partnerów z Malty, Łotwy, Litwy, Szwecji, Włoch, Portugalii i Polski. W wymianie uczestniczyło 40 osób (w tym 8 opiekunów). Zajęcia były bardzo urozmaicone. Pierwszego dnia odbyła się prezentacja krajów i organizacji, zaś w kolejnych dniach przeprowadzono liczne zabawy integracyjne, prezentacje i dyskusje dotyczące historii zakonów rycerskich w poszczególnych krajach. Interesujący był pobyt w Narvy, gdzie oprócz zwiedzania zamku odbyły się także warsztaty średniowiecznego uzbrojenia oraz spotkanie z lokalnymi młodzieżowymi klubami. Dodatkowo zwiedzono także zamek w Rakvere i średniowieczne miasto Tallin.

   
Tytuł: „Common Heritage” edycja I - wymiana młodzieży
Termin i miejsce: 26.06-06.07.2005 , Ośrodek Rekreacyjny Rudnik koło Grudziądza

Projektodawcą pięciostronnej wymiany była WK OHP w Toruniu, która zaprosiła do projektu organizacje z Litwy, Łotwy, Niemiec i Estonii. W wymianie uczestniczyło 40 osób (w tym 10 opiekunów). Podczas projektu młodzież zbierała informacje o Krzyżakach, prezentowała swój kraj i uczestniczyła w zajęciach integracyjnych, wkładach i dyskusjach. Ponadto zwiedziała zamki w Toruniu, Radzynie Chełmińskim, Golubiu-Dobrzyniu, Gniewie i Malborku, które posiadają historię związaną z Krzyżakami.

 
Tytuł: „So Co for everyone” edycja II - wymiana młodzieży
Termin i miejsce: 11.07.2004-18.07.2004 Bursa Szkolna w Grudziądzu

Projektodawcą czterostronnej wymiany była WK OHP w Toruniu, która zaprosiła do projektu organizacje z Litwy, Niemiec i Francji. W wymianie uczestniczyły 24 osoby (w tym 8 opiekunów). W ramach projektu przeprowadzono liczne zajęcia integracyjne, które odbyły się między innymi
w gospodarstwie agroturystycznym pod Grudziądzem, przejażdżki konne, treningi socjalne, gry, zabawy, rozgrywki sportowe, dyskusje, konkursy, uczestniczono w pokazie rycerskim na zamku w Gołubiu-Dobrzyniu. Młodzież wzięła także udział w wycieczce do Torunia. Podczas wieczorów międzynarodowych każdy partner miał okazję zaprezentować swój kraj.

 
Tytuł: So Co for everyone” edycja I - wymiana młodzieży
Termin i miejsce:  11.07.2003 – 18.07.2003, Ośrodek Sportów wodnych  w Neustrelitz/Niemcy

Projektodawca - Internationaler Bund Bad Langensalza zaprosił do swojego projektu czterostronnej wymiany partnerów z Francji, Litwy i Polski. W wymianie uczestniczyło 28 osób. Celem projektu było rozszerzenie przestrzeni życiowej i sfery emocjonalnej młodzieży zaniedbanej społecznie, zbieranie międzynarodowych doświadczeń, wsparcie samodzielności, motywacji działania, zdolności umysłowych i motorycznych oraz wzrost własnej wartości młodych ludzi.

 
 
 1) AKCJA 1.2 - Inicjatywy młodzieżowe
 
Tytuł:„Youth inform youth” - Inicjatywa młodzieżowa
Termin i miejsce: 01.10.2012 – 01.10.2013, Toruń/Polska i Čadca/Słowacja

Partnerzy: ŚHP Toruń, NGO ze Słowacji
Główną ideą projektu jest stworzenie strategii promocji Wolontariatu Europejskiego i rejestracji wolontariuszy - wypracowanie strategii jak promowanie EVS wśród społeczności lokalnej, reklamowanie EVS w Čadcy i Toruniu, dyskusja na temat narzędzia, jak w efektywny sposób rejestrować wolontariuszy i młodych ludzi, którzy są zainteresowani wzięciem udziału w Wolontariacie Europejskim.

 
Tytuł: „Gra (Fi) i TY – pomalujmy nasz świat” – Inicjatywa młodzieżowa
Termin i miejsce: 01.09.2012 – 30.06.2013, Środowiskowy Hufiec Pracy w Inowrocławiu

Nieformalna Grupa Młodzieży przy ŚHP w Inowrocławiu była pomysłodawcą projektu. Młodzież z ŚHP w Inowrocławiu zainteresowała się sztuką, graffiti i wolontariatem podczas wymiany międzynarodowej. Młodzi ludzie postanowili kontynuować tę pasję i jednocześnie zarazić nią rówieśników. Podczas realizacji projektu, młodzież wzięła udział w warsztatach ze specjalistą graffiti a następnie sama poprowadziła warsztaty graffiti dla młodzieży m.in. z innych Hufców OHP, Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Grudziądzu oraz dzieci z przedszkola.

 
Tytuł: „PSYjaciele” – Inicjatywa młodzieżowa
Termin i miejsce: 01.10.2012 – 30.06.2013, Środowiskowy Hufiec Pracy w Toruniu

Nieformalna grupa młodzieży przy ŚHP w Toruniu była pomysłodawcą projektu. Tematem projektu była szeroko pojęta przyjaźń – ta w międzyludzkim wydaniu, międzypokoleniowa oraz między ludźmi a zwierzętami. Inicjatywa stworzyła okazję do nauczenia się planowania i organizowania działań na rzecz innych, tego jak pomagać ludziom w praktyce, jak ich zachęcać do wspólnego działania, do przełamywania barier, uprzedzeń i wzajemnej niechęci. Dzięki projektowi młodzież nauczyła się również tego, jak dzielić się swoimi umiejętnościami z innymi.

 
Tytuł: „Kopernik – nasz ziomek” – Inicjatywa młodzieżowa
Termin i miejsce: 01.09.2010 – 30.06.2011, Środowiskowy Hufiec Pracy w Brodnicy

Nieformalna Grupa Młodzieży przy ŚHP w Brodnicy była pomysłodawcą inicjatywy. W 2011 r. zakończono realizację projektu inicjatywy młodzieżowej „Mikołaj Kopernik – nasz ziomek”. W projekcie wzięło udział łącznie 46 osób. Młodzież uczestniczyła w zajęciach polegających na obserwacjach astronomicznych, warsztatach mini-pracowni modelarskiej oraz wycieczce do Fromborka.

 
Tytuł: „Razem weselej" - Inicjatywa młodzieżowa
Termin i miejsce: 03.09-31.12.2007, Środowiskowy Hufiec Pracy w Toruniu

Pomysłodawcą inicjatywy młodzieżowej była Nieformalna Grupa Młodzieży przy Środowiskowym Hufcu Pracy w Toruniu. Wychowankowie ŚHP w Toruniu do udziału w projekcie zaprosili niepełnosprawnych kolegów i koleżanki z Oddziału Terapeutycznego Zespołu Szkół w Łubiance oraz wolontariuszy i członków ze Stowarzyszenia "Pieś". Projekt przewiduje pracę na rzecz zwierząt oraz osób niepełnosprawnych. W trakcie trwania projektu młodzi ludzie uczyć się będą wzajemnej akceptacji, jak pomagać ludziom niepełnosprawnym oraz wyjdą na przeciw potrzebom zwierząt zamieszkujących miejscowe schronisko dla zwierząt.

 
2) AKCJA 2 - Wolontariat Europejski
 

Tytuł:„Follow my example" - Wolontariat Europejski
Termin i miejsce: 01.08.2013 - 31.05.2014, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Toruniu

Partnerzy: WK OHP i organizacja wysyłająca – NGO z Włoch. Wolontariusz Alessandro z Włoch. Głównym celem projektu jest promowanie świadomości europejskiej i obywatelstwa europejskiego wśród młodzieży, przeciwdziałanie dyskryminacji oraz edukacja młodzieży, poprzez formy edukacji nieformalnej oraz międzykulturowe uczenie się.

 
Tytuł:„New possibility for everyone” - Wolontariat Europejski
Termin i miejsce: 01.09.2012 – 31.03.2013, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Toruniu

Partnerzy: WK OHP i organizacja wysyłająca - NGO z Hiszpanii. Wolontariusz: Rai z Hiszpanii. Głównym celem projektu było promowanie świadomości europejskiej i obywatelstwa europejskiego, przeciwdziałanie dyskryminacji oraz edukacja młodzieży, poprzez formy edukacji nieformalnej oraz międzykulturowe uczenie się. Cel te został osiągnięty poprzez włączenie do realizowanych działań wolontariusza Raimundo, który w ciągu projektu dzielił się własnym doświadczeniem, wiedzą i pomysłami z uczestnikami OHP.

 
Tytuł:„Together” - Wolontariat Europejski
Termin i miejsce: 01.08.2011 – 30.04.2012, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Toruniu

Partnerzy: WK OHP i organizacje wysyłające: NGO z Niemiec oraz NGO z Gruzji. Wolontariusze: Jochen z Niemiec, Giorgi z Gruzji. Głównym celem projektu „Together” było przeciwdziałanie dyskryminacji, promowanie świadomości europejskiej oraz edukacja młodzieży, poprzez różne formy edukacji nieformalnej oraz międzykulturowe uczenie się. Cel te został osiągnięty poprzez włączanie do realizowanych działań wolontariuszy z Gruzji i Niemiec, którzy podczas realizacji projektu dzielili się własnym doświadczeniem, wiedzą i pomysłami z uczestnikami OHP. Wśród działań znalazły się warsztaty tematyczne i organizacja czasu wolnego młodzieży, animacje kulturalno-językowe, udział w targach pracy, zajęcia z edukacji europejskiej oraz inne działania o charakterze lokalnym.

 
Tytuł:„With the youth and for the youth” - Wolontariat Europejski
Termin i miejsce: 01.08.2010 31.01.2011, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Toruniu

Partnerzy: WK OHP i organizacja wysyłająca - NGO z Hiszpanii.Tematem projektu była świadomość europejska, czas wolny młodzieży i wykluczenie społeczne. Młodzież – poprzez własne, aktywne uczestnictwo w projekcie – miała szansę odkrywać w sobie tą świadomość europejską, umiała zauważyć różnice kulturowe i je akceptować, ale także dostrzegać wspólne wartości i priorytety zjednoczonej Europy. Promowana była idea równych szans. W ramach projektu prowadzone były warsztaty, które nie tylko pozwoliły odkryć Europę, zapoznać się i przedyskutować zagadnienia dotyczące Unii Europejskiej, ale także warsztaty filmowe, kulinarne i animacje językowe. Poprzez projekt polska młodzież i wolontariusz Jorge znaleźli wspólne wartości jakie ich łączą mimo różnic kulturowych.

 
Tytuł: "European Experiences" - Wolontariat Europejski
Termin i miejsce: 1.06-30.11.2009, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Toruniu  

Organizacją wysyłającą było EKF Hallgatoi Egyesulet Student z Eger na Węgrzech, zaś organizacją goszczącą Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Toruniu. Wolontariuszka z Węgier gościła w Polsce przez 6 miesięcy. Tematem projektu była świadomość europejska, czas wolny młodzieży i walka z wykluczeniem społecznym. Przeprowadzone działania skupiały się przede wszystkim na pracy z młodzieżą i osobami bezrobotnymi. Wolontariuszka podczas realizacji projektu zapoznała się z działalnością OHP, prowadziła zajęcia dla młodzieży dotyczące wolontariatu europejskiego oraz przybliżające kulturę i tradycje Węgier.

 
Tytuł: "Working with youth and unemployed" - Wolontariat Europejski
Termin i miejsce: 30.09.2007 - 03.04.2008 Centrum Edukacji i Pracy we Włocławku

Organizacją wysyłającą było Bureau Information Jeunesse z Brest we Francji, zaś organizacją poszczącą Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży we Włocławku. Wolontariuszka z Francji gościła w Polsce przez 6 miesięcy, podczas których uczestniczyła w wielu przedsięwzięciach OHP. Do tej pory spotkała się z uczestnikami Projektu "18-24 Czas na samodzielność" oraz przygotowała stoisko "Wolontariat Europejski" na Targi Pracy organizowane przez CEiPM we Włocławku. Odwiedziła także KPWK OHP w Toruniu. W czasie trwania projektu Marie- Aude prowadziła warsztaty językowe dla młodzieży i dzieci z OHP i środowiska lokalnego, opowiadała o swojej kulturze w szkołach w regionie, spotykała się z przedstawicielami urzędów miejskich oraz wspomagała bieżącą pracę CEiPM we Włocławku.

 
Tytuł: „Work with social neglected youth” - Wolontariat Europejski 
Termin i miejsce: 10.01-10.07.2005, Centrum Edukacji i Pracy w Toruniu

Organizacją wysyłającą było Young Centrum VZW Gemeentelijk Jeugdcentrum z Aalter, zaś organizacją goszczącą Centrum Edukacji i Pracy w Toruniu. Wolontariuszka z Belgii gościła w Polsce przez 6 miesięcy, podczas których uczestniczyła w wieku przedsięwzięciach OHP. Między innymi: prowadziła warsztaty z języka angielskiego dla młodzieży, pomagała w realizacji projektu ekologicznego młodzieży ze społeczności lokalnej, prowadziła zajęcia z zakresu edukacji europejskiej i wolontariatu dla uczniów w Toruniu i okolicach Torunia oraz uczestniczyła w pracach nad nowymi projektami dla młodzieży.

 
 
3) AKCJA 4 - Systemy wsparcia młodzieży
 
Tytuł:„EVS Network in Action” - seminarium kontaktowe
Termin i miejsce: 20-24.08.2012, Molí de Mar/Hiszpania

Organizatorem seminarium była organizacja młodzieżowa z Hiszpanii. Wśród uczestników byli przedstawiciele z jednostek WK OHP, organizacji młodzieżowych z Grecji, Rumunii, Włoch, Francji, Chorwacji, Bułgarii i Danii. Projekt miał na celu stworzenie partnerstw na rzecz przyszłych projektów Wolontariatu Europejskiego.

 
Tytuł:„In contact” - seminarium kontaktowe
Termin i miejsce: 11-15.04.2011, Toruń/Polska

Organizatorem seminarium była Wojewódzka Komenda OHP w Toruniu. W projekcie wzięło udział, poza pracownikami OHP, także 18 pracowników młodzieżowych z krajów partnerskich ze: Słowacji, Hiszpanii, Litwy, Węgier, Grecji i Estonii. Głównymi celami projektu było pozyskanie nowych kontaktów i tworzenie partnerstw na rzecz przyszłych wspólnych projektów w ramach, przede wszystkim, Akcji 1.1, 2 i 4.3. Podczas seminarium zostały zastosowane różne metody pracy: warsztaty, ćwiczenia ruchowe oraz motywujące. Z uwagi że rok 2011 został ogłoszony rokiem wolontariatu to przyjrzano się bliżej Akcji 2, projektom EVS i odwiedzono Fundację w Bydgoszczy, która ma duże doświadczenie w realizacji projektów Wolontariatu Europejskiego.

 
Tytuł:„Eyes out” - szkolenie
Termin i miejsce: 14-20.06.2010, Pelhrimov/Czechy

Organizatorem szkolenia była HodinaH z Czech, która zaprosiła do udziału w projekcie przedstawicieli z organizacji z 8 europejskich krajów. Celem szkolenia w międzynarodowym gronie była promocja młodzieżowych projektów w mediach z uwzględnieniem najnowocześniejszych technologii, tak by miały one jak najszerszy odbiór w środowisku lokalnym. Uczestnicy wymieniali się doświadczeniami w promowaniu widoczności projektów, które do tej pory realizowali w swoich krajach.

 
Tytuł:„Past for better future” - szkolenie
Termin i miejsce: 16-21.04.2010, Poronin/Polska

Organizatorem spotkania byli Młodzi Europejczycy z Zawiercia
Celem międzynarodowego spotkania w gronie 27 pracowników młodzieżowych z całej Europy była analiza poprzednich projektów w ramach Programu „Młodzież w Działaniu” takich jak międzynarodowe wymiany młodzieży, seminaria i szkolenia, które poszczególne organizacje zrealizowały w przeciągu dwóch ostatnich lat. Na międzynarodowym forum, podczas dyskusji, uczestnicy rozważali słabości dotychczas zrealizowanych projektów, jak i przede wszystkim skupili się na mocnych stronach międzynarodowych przedsięwzięć podejmowanych w ramach Programu „Młodzież w Działaniu”. Narzędziami stosowanymi podczas spotkania były dyskusje, gry integracyjne, spotkania z ekspertami, zadania w grupach, prezentacje i warsztaty.

 
Tytuł: "Tools to break stereotypes" - szkolenie
Termin i miejsce realizacji: 24-31.05.2009, Silla/Hiszpania   

Projektodawcą był Urząd Miasta Silla w Hiszpanii. Celem seminarium kontaktowego było przedyskutowanie dostępnych metod pracy z młodzieżą, które pomagają przełamywać stereotypy, ksenofobię i strach przed nowymi kulturami. Uczestnicy przeglądali style życia młodzieży, zawartość merytoryczną wiedzy szkolnej i prywatnej o życiu i kulturach, by znaleźć takie rozwiązania i narzędzia, które pozwolą zwalczać złe nawyki u młodzieży i budzić w nich poczucie europejskiego obywatelstwa. W seminarium uczestniczyły łącznie 24 osoby z 12 krajów: Hiszpanii, Polski, Czech, Słowenii, Litwy, Łotwy, Węgier, Austrii, Włoch, Danii, Bułgarii i Francji. Seminarium wspomagało dwóch trenerów z Narodowej Agencji Programu „Młodzież w Działaniu”.

 
Tytuł: "Throught possibilities to quality" - szkolenie
Termin i miejsce: 16-20.03.2009, Toruń/Polska

Projektodawcą projektu było Stowarzyszenie Europejskie Centrum Młodzieży - Młodzi Europejczycy z Krakowa. Seminarium kontaktowe miało na celu promowanie sportu, jako narzędzia pracy z młodzieżą - prowadzono liczne dyskusje nad wykorzystaniem sportu jako narzędzia edukacyjnego dla młodzieży oraz układano plany nowych projektów wykorzystujących poznane formy gier sportowych. W seminarium udział wzięło łącznie28 osób z 13 organizacji reprezentujących następujące kraje: Bułgaria, Polska, Węgry, Włochy, Malta, Grecja, Łotwa, Turcja, Portugalia, Rumunia i Hiszpania. W seminarium wspomogła merytorycznie trenerka z Agencji Narodowej Programu „Młodzież w Działaniu” - pani Luiza Czajkowska.

 
Tytuł: "Play sport" - szkolenie
Termin i miejsce: 27.07 - 01.08.2008, Murzasichle/Polska

Projektodawcą projektu było Stowarzyszenie Europejskie Centrum Młodzieży - Młodzi Europejczycy z Krakowa. Seminarium kontaktowe miało na celu promowanie sportu, jako narzędzia pracy z młodzieżą - prowadzono liczne dysputy nad wykorzystaniem sportu jako narzędzia edukacyjnego dla młodzieży oraz układano plany nowych projektów wykorzystujących poznane formy gier sportowych. W seminarium udział wzięło łącznie28 osób z 13 organizacji reprezentujących następujące kraje: Bułgaria, Polska, Węgry, Włochy, Malta, Grecja, Łotwa, Turcja, Portugalia, Rumunia i Hiszpania. W seminarium wspomogła merytorycznie trenerka z Agencji Narodowej Programu Młodzież w Działaniu - pani Luiza Czajkowska.

 
 
4) AKCJA 5 - Wsparcie europejskiej współpracy w zakresie problematyki i działań młodzieżowych
 
Tytuł: "Des Associations D'europe EW Action pour 2007/2013" - Seminarium kontaktowe
Termin i miejsce: 5-9.02.2007, Angers/Francja

Projektodawcą seminarium było Francuskie Stowarzyszenie "Czas Wolny", która zaprosiła do udziału w projekcie organizacje z dziesięciu państw: Belgii, Bułgarii, Estonii, Grecji, Litwy, Polski, Portugalii, Rumunii, Węgier i Włoch. W projekcie uczestniczyło 11 osób. Podczas warsztatów uczestnicy mieli okazję poznać się wzajemnie i nawiązać kontakty, które posłużą w przyszłych projektach. Podczas wspólnych spotkań uczestnicy zastanawiali się także nad możliwościami i nowymi kształtami zmienionego programu "Młodzież w Działaniu".

 
Tytuł: ”Young Archeologists”  - Wizyta przygotowawcza
Termin i miejsce: 05-09.08.2005, Toruń/Polska

Projektodawcą projektu była WK OHP w Toruniu, która zaprosiła do projektu organizacje z Estonii i Tunezji. W projekcie uczestniczyło 6 osób (w tym 3 opiekunów), podczas którego uczestnicy pracowali nad przyszłym projektem wymiany młodzieżowej, mającej na celu rozwój zainteresowań młodzieży badaniami archeologicznymi. Ponadto spotkali się także z pracownikami instytutu archeologii UMK oraz zwiedzili muzeum archeologiczne w Poznaniu.   

 
Tytuł: ”Become Acquainted” - Seminarium kontaktowe
Termin i miejsce: 05-09.08.2005, Toruń/Polska

Projektodawcą projektu była WK OHP w Toruniu, która zaprosiła do projektu organizacje z Rumunii, Estonii, Turcji, Bułgarii, Włoch, Cypru, Portugalii i Polski. W projekcie uczestniczyło 21 osób. Uczestnicy podczas warsztatów mieli okazję wzajemnie poznać się i popracować nad wspólnymi projektami. Część zajęć odbyła się w gospodarstwie agroturystycznym w Stefanowie, gdzie na zakończenie odbył się wieczór międzynarodowy przy ognisku. Dodatkowo uczestnicy seminarium brali udział w licznych zabawach integracyjnych, wspólnym zwiedzaniu Torunia i Ciechocinka.   

 
Tytuł: „All hands on deck” - Seminarium kontaktowe
Termin i miejsce: 05-09.08.2005, żeglowiec na Morzu Północnym/Holandia 

Projektodawcą projektu była Holenderska Agencja Narodowa Programu „Młodzież”. W seminarium uczestniczyło 23 osoby z następujących krajów: Holandia, Hiszpania, Anglia, Austria, Czechy, Dania, Włochy, Węgry, Litwa, Łotwa, Finlandia, Polska. Przewodnią tematyką spotkania były działania na rzecz anty-dyskryminacji. Większość z przybyłych osób miała już spore doświadczenie w tym zakresie, działając na rzecz imigrantów, przeciw rasizmowi, wykluczeniu społecznemu, czy obalając stereotypy i uprzedzenia. Oprócz warsztatów służących wzajemnemu poznaniu się i tworzeniu wspólnych międzynarodowych projektów, uczestnicy uczyli się także żeglować.

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007