OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA REALIZOWANA
PRZEZ KUJAWSKO-POMORSKĄ WK OHP

  

  


Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży powstał 1 czerwca 2007 roku na mocy porozumienia pomiędzy Rządem Rzeczpospolitej Polskiej oraz Rządem Republiki Litewskiej pod honorowym patronatem Premierów Polski i Litwy. Podstawą prawną działania Funduszu jest umowa między Rządami o Polsko-Litewskim Funduszu Wymiany Młodzieży oraz Regulamin. Ciałem zarządczym Funduszu jest powoływany przez premierów Komitet.
Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży wspiera finansowo i merytorycznie realizację pomysłów młodych ludzi – dofinansowuje wymiany, seminaria i szkolenia. Jego główną rolą jest rozwijanie przyjaznych stosunków pomiędzy krajami i inspirowanie młodych ludzi do działań, które pozwolą na wzajemne zbliżenie się obu narodów.

Głównymi celami Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży są:
• kształtowanie wzajemnych stosunków międzynarodowych,
• inspirowanie młodzieży i osób pracujących z młodzieżą do wspólnych działań, które pozwolą na wzajemne zbliżenie się,
• odkrywanie wspólnych korzeni,
• niwelowanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii i we współczesnych relacjach,
• stworzenie ram organizacyjno-prawnych dla skuteczniejszego wspierania wymian młodzieży.

Zgodnie z wytycznymi Funduszu projekty można realizować w ramach dwóch niezależnych formatów:
• Format 1 obejmuje: wymiany młodzieży polskiej i litewskiej.
• Format 2 obejmuje: szkolenia, seminaria, spotkania, konferencje, wizyty studyjne, projekty informacyjne.

Projekty można zgłaszać na otwarty konkurs ogłaszany przez Fundusz raz w roku. Wszystkie projekty dofinansowane w ramach Funduszu powinny opierać się na corocznych priorytetach określanych przez Komitet. To one, wraz z celami ogólnymi Funduszu, wyznaczają główne tory projektów i nakreślają specyfikę tematów, uwzględniając potrzeby edukacyjne, kulturowe i społeczne współpracy polsko-litewskiej.
Koordynacją i promocją Funduszu na terenie Polski i Litwy zajmują się Narodowe Instytucje Zarządzające, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie oraz Departament Spraw Młodzieży przy Ministerstwie Opieki Socjalnej i Pracy w Wilnie.

Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP zrealizowała lub wzięła udział w następujących projektach w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży:

 

7. Polska - „Młodość z doświadczeniem” - sierpień 2012

6. Polska - „Wolontariat w naszym obiektywie” - lipiec 2011


5. Polska – „Wspólna bitwa- Wspólna historia” - lipiec 2010

4. Litwa – „Tradycje i kultura litewska” - listopad 2008

3. Litwa – „Śledząc najważniejsze sprawy dla młodzieży” - styczeń 2008

2. Litwa – „Od oprawy do potrawy” - cz. 2, grudzień 2007

1. Polska – „Od oprawy do potrawy” - cz. 1, grudzień 2007

Informacje o Polsko-Litewskim Funduszu Wymiany Młodzieży pochodzą ze strony internetowej Funduszu: www.wymianymlodziezy.frse.org.pl,

Aby dowiedzieć się więcej o Funduszu przejdź na stronę:
www.wymianymlodziezy.frse.org.pl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007