OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy i Technologii

 
 

Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy z siedzibą w Toruniu obok swojej statutowej działalności realizuje programy i projekty dofinansowane ze środków unijnych oraz dodatkowych źródeł.
Od początku dostępności programów przedakcesyjnych Komenda realizuje ogólnopolskie projkety OHP skierowane do młodzieży dofinansowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Komenda sprawnie korzysta także z europejskich programów edukacyjnych skierowanych do młodzieży uczącej się. Wśród nich najpełniej wykorzystuje środki w ramach programu "Młodzież w Działaniu" (wcześniej "Młodzież"). Obok niego Komenda podjęła starania o realizację projektów w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" skierowanego tak do młodzieży, jak i osób z nią pracujących - nauczycieli, wychowawców, opiekunów.
Wieloletnie doświadczenie we współpracy z Instytucją Wdrażającą oba te programy, skłoniło Komendę do podjęcia się realizacji projektów w ramach utworzonego na przełomie 2007/2008 roku "Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży" - z powodzeniem.
Od wielu lat Komenda realizuje również projekty młodzieżowe dofinansowane ze środków Organizacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.   
W ostatnim czasie KPWK OHP skorzystała także ze środków Narodowego Banku Polskiego przy realizacji projektu dla młodzieży związanego ściśle z tematyką ekonomiczną.
Wybierając odpowiedni wiersz poniżej lub w prawym menu będą się mogli Państwo zapoznać z dotychczasową działanością KPWK OHP w zakresie realizacji poszczególnych projektów i programów.     
Zapraszamy

 

Projekty edukacyjne - międzynarodowe
Projekty EFS
Projekt NBP      
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007