OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy i Technologii

 
Zapraszamy do zapoznania się z bazą Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP  

 

 

 

Jednostki Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP    
2-1 Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Grudziądzu
2-2 Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Toruniu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007