Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

 
Zapraszamy do zapoznania się z bazą Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP  

 

 

 

Jednostki Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP    
Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Grudziądzu
2-4 Środowiskowy Hufiec Pracy w Toruniu

 

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007