OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
 

  
 

Ochotnicze Hufce Pracy
Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda

ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń

tel. 56 654 70 68, 654 70 69
fax 56 652 96 19
email:
kujawsko-pomorska@ohp.pl

 

Wojewódzki Komendant OHP
Aneta Mądrzejewska

Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP
Małgorzata Taranowicz

Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP
Danuta Rajczak-Zalewska

 


 

Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy jest jedną z 16 wojewódzkich komend podlegających bezpośrednio pod Komendę Główną z siedzibą w Warszawie.

Wojewódzka Komenda orientuje swoje działania na rzecz społeczności i władz lokalnych na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego Wspólnie z partnerami społecznymi, działając na podstawie porozumień, pomaga w realizacji polityki społecznej skierowanej do młodych ludzi narażonych na wykluczenie społeczne z przyczyn edukacyjnych lub zawodowych.


 

Ochotnicze Hufce Pracy to państwowa jednostka budżetowa nadzorowana przez Ministra Rodziny,  Pracy i Polityki Społecznej. OHP wykonują zadania państwa w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, a także zadania w zakresie jej kształcenia i wychowania.

 

Podstawową działalność Ochotniczych Hufców Pracy określają następujące akty normatywno-prawne:

 

Powyższe działania Komenda realizuje za pośrednictwem swoich jednostek wyspecjalizowanych w zakresie wychowania oraz rynku pracy.

Wychowanie i działania profilaktyczne oraz szkolenie zawodowe młodzieży prowadzą Ośrodek Szkolenia i Wychowania, Środowiskowy Hufiec Pracy oraz Hufce Pracy.

W strukturze Wojewódzkiej Komendy OHP funkcjonują dwa Ośrodki Szkolenia i Wychowania oraz 4 Hufce Pracy:

  • Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Grudziądzu
  • Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Toruniu
  • 2-1 Hufiec Pracy w Brodnicy
  • 2-2 Hufiec Pracy w Bydgoszczy
  • 2-3 Hufiec Pracy w Inowrocławiu
  • 2-5 Hufiec Pracy we Włocławku

 

Zadania z zakresu rynku pracy realizują wyspecjalizowane jednostki - Centra Edukacji i Pracy Młodzieży zlokalizowane w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku. W ramach Centrów działają:

  • Mobilne Centra Informacji Zawodowej - mobilne zespoły doradców zawodowych prowadzących grupowe i indywidualne zajęcia z zakresu badania potrzeb zawodowych młodzieży
  • Młodzieżowe Biura Pracy - świadczące usługi nieodpłatnego pośrednictwa pracy dla młodzieży do 25 roku życia
  • Młodzieżowe Centra Kariery - realizujące grupowe zajęcia z zakresu rynku pracy
 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007