Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister, Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

 
 

 

ZAJĘCIA DLA MŁODZIEŻY
W WIEKU 15 - 25 LAT!!!

SPRAWDŹ OFERTĘ W WYBRANYM MIEŚCIE:

 

                         


student

Komunikat

Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich. Oferty o wolnych miejscach publikujemy na stronie oferty.praca.gov.pl.

Zapraszamy uczelnie i studentów do zapoznania się z naszą ofertą. Każde ogłoszenie zawiera dane kontaktowe dla zainteresowanych. Szczegółowe informacje o programie praktyk w Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP można uzyskać pod numerem telefonu 56 6547068 oraz adresem mailowym praktyki.kupo@ohp.pl

Materiały informacyjne oraz dokumenty wzorcowe przydatne przy organizacji praktyki studenckiej w administracji rządowej w 2015 r. są dostępne na stronie bip.kprm

 


Zostań mentorem wolontariusza EVS!

Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy szuka otwartych i komunikatywnych osób dobrze mówiących po angielsku, do podjęcia współpracy w charakterze mentora/ki wolontariusza EVS.

O co właściwie chodzi?

Od 7 września 2015 roku do 31 maja 2016 roku Wojewódzka Komenda OHP będzie gościć trzy wolontariuszki uczestniczące w projekcie Wolontariatu Europejskiego pn. „EVS for everybody”, realizowanego w ramach programu Erasmus+ Młodzież:
- w Toruniu - Esperanzę Nieves Jimenez z Hiszpanii;
- w Bydgoszczy – Maria Roson Ordoyo – z Hiszpanii;
- we Włocławku – Francesca Parisi z Włoch.

Twoją rolą będzie zapewnienie wolontariuszce (z Twojego miasta) wsparcia na czas pobytu.
Mentor/ka:

  • jest pomocą dla wolontariusza w stawianiu pierwszych kroków w nowej, polskiej rzeczywistości: mentor wskaże, gdzie w okolicy można zrobić zakupy, jak poruszać się komunikacją miejską i oprowadzi po lokalnych atrakcjach;
  • pomaga wolontariuszowi nawiązać znajomości, sam także musi być dostępny i dyspozycyjny, aby wolontariusz nie czuł się samotny, miał z kim porozmawiać i spędzać czas;
  • pomaga w rozwiązywaniu problemów, na które może natrafić wolontariusz, np. w razie choroby pomoże wolontariuszowi dotrzeć i porozumieć się z lekarzem, czy wypełnić jakieś dokumenty;
  • musi pozostawać w stałym kontakcie osobistym/telefonicznym/mailowym z koordynatorem projektu.

Co zyskasz będąc mentorem?

  • udział w międzynarodowym projekcie;
  • darmowe konwersacje z języka hiszpańskiego/włoskiego z native speakerem ;)
  • możliwość samorozwoju i zdobywania doświadczenia zawodowego;
  • rozwój kompetencji organizacyjnych, międzykulturowych i pracy w grupie;
  • możliwość udziału w szkoleniach krajowych i międzynarodowych;
  • podpisanie umowy wolontariackiej i otrzymanie zaświadczenia (rekomendacji).

 
Nie musisz mieć żadnych specjalnych kwalifikacji. Wystarczy, że lubisz poznawać nowych ludzi, jesteś empatyczny i masz trochę wolnego czasu.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres p.stawicka@ohp.pl do 11 września  2015 roku.

 

Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

ERASMUS

 


 


Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Grudziądzu poszukuje wolontariuszy do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z młodzieżą:
Zapewniamy:
• umowę wolontariacką
• salę
• sprzęt i materiały pomocnicze do przeprowadzenia zajęć
• zaświadczenie o odbyciu wolontariatu
• rekrutację grupy
Wolontariusz sam decyduje, ile czasu poświęca na pracę z młodzieżą, wybiera dni pracy i godziny zajęć.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Grudziądzu, ul. Parkowa 18/20, tel. 56 462-17-24, mail: osiw.grudziadz@ohp.pl


 

UWAGA PRACODAWCY!
W związku z wejściem w życie w dniu 5 kwietnia 2010 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312 z 2010 roku) informujemy, iż zmienił się
Wzór formularza informacji o pomocy publicznej.

W związku z powyższym do wniosków o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń należy załączać już
 tylko
nowy druk formularza informacji o pomocy publicznej.

 
UWAGA PRACODAWCY

W związku z zmianami w zapisach dot. uprawnień instruktorów praktycznej nauki zawodu nastąpią zmiany w rozpatrywaniu wniosków o zawarcie umowy o refundację.

więcej informacji w dzi
ale REFUNDACJA

 
Komenda Wojewódzka OHP w Toruniu

przypomina wszytskim pracodawcom

o konieczności zmiany oznaczeń PKD 

w dokumentach składanych w celu refundacji kosztów do Centrów Edukacji i Pracy Młodzieży.

 
Błędnie wypełnione wnioski będą odsyłane w celu uzupełnienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007