Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

 

PUNKTY POŚREDNICTWA PRACY

 

PPP jest nową formą w strukturze OHP, mającą na celu rozwój usług pośrednictwa pracy dla młodzieży w wymiarze lokalnym. Powstał w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”. Celem funkcjonowania PPP jest:

1) Tworzenie warunków ułatwiających dostęp do usług pośrednictwa pracy skierowanych do młodych osób bezrobotnych i poszukujących pracy, zagrożonych wykluczeniem społecznym,

2) Rozwój systemu pośrednictwa pracy z wykorzystaniem technologii IT oraz nowoczesnych metod i rozwiązań w zakresie usług świadczonych w ramach ogólnopolskiego programu pośrednictwa pracy,

3) Objęcie usługami pośrednictwa pracy młodzieży zgłaszającej się do utworzonego punktu pośrednictwa pracy, na terenie całego kraju na zasadach powszechnej dostępności dla wszystkich zainteresowanych,

4) Promocja usług systemu pośrednictwa pracy oraz doskonalenie systemu wymiany informacji na temat dostępnych ofert pracy

Punkt Pośrednictwa Pracy
ul. Żeromskiego 40
87- 400 Golub-Dobrzyń
tel.  56 493 43 88
email -
ppp.golub-dobrzyn@ohp.pl
pośrednik  - wakat
 

Punkt Pośrednictwa Pracy
ul. Kościuszki 10
87-500  Rypin
tel./fax 54 444 32 16
email -
ppp.rypin@ohp.pl
pośrednik - Monika Kubacka


Punkt Pośrednictwa Pracy
ul. Przykop 57/6
87-300 Brodnica
tel. 56 640-00-51
e-mail ppp.brodnica@ohp.pl

pośrednik: Monika Wiśniewska


Punkt Pośrednictwa Pracy
ul. Parkowa 18
86-300 Grudziądz
tel. 56 462-40-21
fax. 56 462-17-24
e-maill: ppp.grudziadz@ohp.pl

pośrednik: Elżbieta Olejnik


Punkt Pośrednictwa Pracy
ul. Wolności 35
87-200 Wąbrzeźno
tel. 530 543 083
e-mail: ppp.wabrzezno@ohp.pl

pośrednik: Klaudia Baranowska


Punkt Pośrednictwa Pracy
ul. Kościuszki 12 (pokój 22)
87-600 Lipno
tel. 54 444-33-11,
e-mail: ppp.lipno@ohp.pl
pośrednik: Monika Janicka

Punkt Pośrednictwa Pracy
ul. Myśliwska 1
86-170 Nowe nad Wisłą
tel/fax. 52 332-78-22
e-mail: ppp.nowe@ohp.pl

pośrednik: wakat
 

Punkt Pośrednictwa Pracy
ul. Browarowa 14
88-400 Żnin
tel./fax. 52 302-01-19
e-mail: ppp.znin@ohp.pl

pośrednik: wakat
 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007