Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
AA

 

 

 REKRUTACJA DO PROJEKTU „AKCJA AKTYWIZACJA – YEI”

Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP prowadzi nabór do projektu „Akcja aktywizacja – YEI”  realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Program Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Wsparcie w ramach projektu otrzyma młodzież w wieku 15-24 lata (100 osób) z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, która nie uczy się, nie pracuje oraz nie szkoli.  

Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy osób objętych wsparciem poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia.

Termin realizacji projektu: maj 2016 r. – sierpień 2017 r.

 

Projekt realizowany jest w trzech grupach wiekowych

- grupa IA (15-16 lat) – rekrutacja maj - czerwiec 2016 r.

- grupa IB (16-17 lat) – rekrutacja lipiec – sierpień 2016 r.

- grupa II (18-24 lata) – rekrutacja wrzesień – październik 2016 r.

 

Grupa IA – zgłoś się, jeśli:

-  masz wykształcenie podstawowe, a Twoje wyniki w nauce nie są zadowalające i często - opuszczasz zajęcia szkolne.

Pomożemy Ci w nauce organizując warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych z którymi masz problem oraz z kurs języka angielskiego. Otrzymasz także wyprawkę edukacyjną a doradca zawodowy opracuje z Tobą Indywidualny Plan Działania.

Grupa IB – Ciebie szukamy, jeśli;

-  masz wykształcenie gimnazjalne, nie uczestniczysz w żadnej formie kształcenia/szkolenia, nie posiadasz kwalifikacji i doświadczenia lub posiadasz niskie kwalifikacje zawodowe.

W ramach projektu zapewniamy zdobycie kwalifikacji w określonym zawodzie oraz przygotowanie do wyjścia na rynek pracy.

Możesz liczyć na udział w: kwalifikacyjnych kursach zawodowych ze stypendium szkoleniowym, konsultacjach z doradcą zawodowym, kursie o standardzie ECDL oraz w kursie językowym.

Grupa II – to informacja dla Ciebie, jeśli:

- nie uczysz się i nie pracujesz, znajdujesz się w niekorzystnej sytuacji np. nie posiadasz kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.

W ramach projektu przewidziano dla Ciebie: zajęcia z doradcą zawodowym, kurs zawodowy ze stypendium, warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty oraz 3 – miesięczne płatne staże zawodowe. Istnieje też możliwość skorzystania z kursu prawa jazdy kat. B, kursu komputerowego oraz kursu przedsiębiorczości.

Jako uczestnik projektu  „Akcja aktywizacja- YEI” możesz korzystać także z:

-  bezpłatnego wyżywienia,

-  dofinansowania kosztów dojazdu na zajęcia,

-  pokrycia kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną

-  ubezpieczenia NNW oraz ubezpieczenia zdrowotnego,

-  pokrycia kosztów wymaganych badań lekarskich oraz materiałów edukacyjnych

 

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA NA MIESIĄC CZERWIEC

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA NA MIESIĄC LIPIEC

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA NA MIESIĄC SIERPIEŃ

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA NA MIESIĄC WRZESIEŃ

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA NA MIESIĄC LISTOPAD

HARMONOGRAM  UDZIELANIA WSPARCIA NA MIESIĄC GRUDZIEŃ

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA NA MIESIĄC STYCZEŃ

HARMONOGRAM UDZIELANA WSPARCIA NA MIESIĄC LUTY

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA NA MIESIĄC MARZEC

 

UDZIAŁ W PROJECKIE JEST BEZPŁATNY !

 

JEDNOSTKI REALIZUJĄCE PROJEKT

Grupa IA

15-16 lat

 

Hufiec Pracy w Bydgoszczy

10 osób – 1 grupa

ul. Glinki 140,  85-861 Bydgoszcz

tel. 52 345-05-33   

e- mail: 2-2hp.bydgoszcz@ohp.pl

Osoba do kontaktu:  Justyna Słowik

Hufiec Pracy we Włocławku

10 osób – 1 grupa

ul. Okrzei 5, 87-800 Włocławek

tel.  54 231-45-42                                     

e- mail: 2-5hp.wloclawek@ohp.pl

Osoba do kontaktu: Sławomir Sokulski

Grupa IB

16-17 lat

20 osób

Hufiec Pracy w Inowrocławiu

20 osób – 2 grupy

ul. Poznańska 133a, 88-100 Inowrocław

tel. 52 355-28-63                                      

e-mail: 2-3hp.inowroclaw@ohp.pl

Osoba do kontaktu: Ilona Gołębiewska

Grupa II

18-24 lata

 

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży we Włocławku

20 osób – 2 grupy

ul. Brzeska 6, 87-800 Włocławek

tel. 54 231-46-71 wew. 20, 231-55-09                         

e-mail: ceipm.wloclawek@ohp.pl

Osoba do kontaktu: Przemysław Janakowski

Młodzieżowe Centrum Kariery w Inowrocławiu

10 osób – 1 grupa

ul. Poznańska 133a, 88-100 Inowrocław

tel.  52 357 22 05, 52 353 96 87                        

e- mail:mck.inowroclaw@ohp.pl

Osoba do kontaktu:  Anna Pawłowska

Młodzieżowe Centrum Kariery w Świeciu

10 osób – 1 grupa

ul. Chmielniki 2b, 86-100 Świecie

tel.  52 331 36 73.                                     

e- mail: mck.swiecie@ohp.pl

Osoba do kontaktu:  Adriana Krzemińska

Młodzieżowe Centrum Kariery w Chełmnie

10 osób – 1 grupa

ul. Franciszkańska 10, 86-200 Chełmno

tel. 56 690 43 83

e-mail: mck.chelmno@ohp.pl

Osoba do kontaktu: Barbara Dziubak

Młodzieżowe Centrum Kariery w Grudziądzu

10 osób – 1 grupa

ul. Parkowa 18, 86-300 Grudziądz

tel.  56 462 40 22                        

e-mail: mck.grudziadz@ohp.pl

Osoba do kontaktu: Małgorzata Pastewska - Potoczniak

 
Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007