OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy i Technologii

 
AA

 

 

PROJEKT „AKCJA AKTYWIZACJA – YEI” - PROJEKT ZREALIZOWANY

Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP zrealizowała projekt „Akcja aktywizacja – YEI”  realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Program Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Wsparcie w ramach projektu otrzymała młodzież w wieku 15-24 lata (100 osób) z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, która nie uczyła się, nie pracowała oraz nie szkoliła.  

Celem projektu była poprawa sytuacji na rynku pracy osób objętych wsparciem poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia.

Termin realizacji projektu: maj 2016 r. – sierpień 2017 r.

 

Projekt realizowany jest w trzech grupach wiekowych

- grupa IA (15-16 lat)

- grupa IB (16-17 lat)

- grupa II (18-24 lata)

 

Grupa IA:

- pomoc  w nauce - warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych, z którymi masz problem, 

 - kurs języka angielskiego

- wyprawka edukacyjna,

- Indywidualny Plan Działania.

Grupa IB:

- zdobycie kwalifikacji w określonym zawodzie oraz przygotowanie do wyjścia na rynek pracy

- kwalifikacyjne kursy zawodowe ze stypendium szkoleniowym,

- konsultacje z doradcą zawodowym,

- kurs o standardzie ECDL

- kurs językowy.

Grupa II:

- zajęcia z doradcą zawodowym,

- kurs zawodowy ze stypendium,

- warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty,

- 3 – miesięczne płatne staże zawodowe

-możliwość skorzystania z kursu prawa jazdy kat. B, kursu komputerowego oraz kursu przedsiębiorczości.

Uczestnik projektu  „Akcja aktywizacja- YEI” korzystał także z:

-  bezpłatnego wyżywienia,

-  dofinansowania kosztów dojazdu na zajęcia,

-  pokrycia kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną

-  ubezpieczenia NNW oraz ubezpieczenia zdrowotnego,

-  pokrycia kosztów wymaganych badań lekarskich oraz materiałów edukacyjnych

 

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA NA MIESIĄC CZERWIEC

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA NA MIESIĄC LIPIEC

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA NA MIESIĄC SIERPIEŃ

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA NA MIESIĄC WRZESIEŃ

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA NA MIESIĄC LISTOPAD

HARMONOGRAM  UDZIELANIA WSPARCIA NA MIESIĄC GRUDZIEŃ

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA NA MIESIĄC STYCZEŃ

HARMONOGRAM UDZIELANA WSPARCIA NA MIESIĄC LUTY

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA NA MIESIĄC MARZEC

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA NA MIESIĄC KWIECIEŃ

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA NA MIESIĄC MAJ

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA NA MIESIĄC CZERWIEC

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA NA MIESIĄC LIPIEC

 

UDZIAŁ W PROJECKIE JEST BEZPŁATNY !

 

JEDNOSTKI REALIZUJĄCE PROJEKT

Grupa IA

15-16 lat

 

Hufiec Pracy w Bydgoszczy

10 osób – 1 grupa

ul. Glinki 140,  85-861 Bydgoszcz

tel. 52 345-05-33   

e- mail: 2-2hp.bydgoszcz@ohp.pl

Osoba do kontaktu:  Justyna Słowik

Hufiec Pracy we Włocławku

10 osób – 1 grupa

ul. Okrzei 5, 87-800 Włocławek

tel.  54 231-45-42                                     

e- mail: 2-5hp.wloclawek@ohp.pl

Osoba do kontaktu: Sławomir Sokulski

Grupa IB

16-17 lat

20 osób

Hufiec Pracy w Inowrocławiu

20 osób – 2 grupy

ul. Poznańska 133a, 88-100 Inowrocław

tel. 52 355-28-63                                      

e-mail: 2-3hp.inowroclaw@ohp.pl

Osoba do kontaktu: Ilona Gołębiewska

Grupa II

18-24 lata

 

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży we Włocławku

20 osób – 2 grupy

ul. Brzeska 6, 87-800 Włocławek

tel. 54 231-46-71 wew. 20, 231-55-09                         

e-mail: ceipm.wloclawek@ohp.pl

Osoba do kontaktu: Przemysław Janakowski

Młodzieżowe Centrum Kariery w Inowrocławiu

10 osób – 1 grupa

ul. Poznańska 133a, 88-100 Inowrocław

tel.  52 357 22 05, 52 353 96 87                        

e- mail:mck.inowroclaw@ohp.pl

Osoba do kontaktu:  Agnieszka Cicha

Młodzieżowe Centrum Kariery w Świeciu

10 osób – 1 grupa

ul. Chmielniki 2b, 86-100 Świecie

tel.  52 331 36 73.                                     

e- mail: mck.swiecie@ohp.pl

Osoba do kontaktu:  Adriana Krzemińska

Młodzieżowe Centrum Kariery w Chełmnie

10 osób – 1 grupa

ul. Franciszkańska 10, 86-200 Chełmno

tel. 56 690 43 83

e-mail: mck.chelmno@ohp.pl

Osoba do kontaktu: Izabela Zagrobelna-Turska

Młodzieżowe Centrum Kariery w Grudziądzu

10 osób – 1 grupa

ul. Parkowa 18, 86-300 Grudziądz

tel.  56 462 40 22                        

e-mail: mck.grudziadz@ohp.pl

Osoba do kontaktu: Małgorzata Pastewska - Potoczniak

 
Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007