OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Uczestnicy skupieni w jednostkach organizacyjnych WK OHP uczcili Dzień Edukacji Narodowej. Młodzież podziękowała nauczycielom, wychowawcom, pedagogom oraz instruktorom praktycznej nauki zawodu za trud włożony w ich edukację i wychowanie.

W każdej jednostce młodzież w inny sposób składała życzenia z tej okazji. 

W Inowrocławiu i Grudziądzu młodzież obdarowywała kadrze wychowawczej oraz wszystkich nauczycieli kwiatami z dedykacją wykonanymi przez młodzież kilka dni wcześniej na zajęciach plastycznych.

W Brodnicy młodzież, w dowcipny sposób składała życzenia nauczycielom poszczególnych przedmiotów, nie zapominając przy tym o wychowawcach i Komendancie hufca. Do każdych życzeń dołączony był wiersz i krótki utwór muzyczny. Po występie pracownicy szkoły i hufca otrzymali kwiaty oraz własnoręcznie wykonane przez uczestników laurki.

We Włocławku młodzi artyści przedstawili montaż słowno – muzyczny, który zawierał wiersze odpowiednio dobrane i skierowane do każdego nauczyciela. Oprawę muzyczną stanowiły humorystyczne piosenki w doskonałym wykonaniu przedstawicieli koła artystycznego. W czasie trwania uroczystości kadra pedagogiczna i pracownicy oświaty otrzymali własnoręcznie przygotowane przez uczestników koła plastycznego upominki .

W Toruniu uczestnicy  koła plastycznego przygotowali kartki okolicznościowe, które wręczyli kadrze po uroczystym apelu.

W  Bydgoszczy oraz Szubinie uroczystości połączono z pasowaniem na Ucznia Szkoły oraz Ucznia Rzemiosła uczniów klas pierwszych Szkoły Branżowej I stopnia. Honorując ważną pracę nauczycieli uczestnicy podziękowali za trud włożony w ich edukację i obdarowali swych pedagogów samodzielnie wykonanymi torcikami. Uroczystość została uświetniona częścią artystyczną. W uroczystości  Pasowania na Ucznia Rzemiosła wzięli udział pracownicy młodociani realizujący praktyczną naukę zawodu u pracodawców - rzemieślników, którzy we wrześniu rozpoczęli naukę w różnych zawodach. Pasowania Szablą Kilińskiego dokonał Pan Marian Szymański - Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Szubinie.

W ten sposób uczniowie chcieli wyrazić swoją wdzięczność za okazywaną im pomoc, cierpliwość i wyrozumiałość. Życzyli kadrze wychowawczej i gronu pedagogicznemu, aby podejmowane przez nich codzienne działania stały się źródłem radości i satysfakcji.

EDBYD2 Przemówienie Pana Mariana Szymańskiego - Starszego Cechu Rzemiosł  Różnych w Szubinie.
edbro1 Montaż słowno-muzyczny dla nauczycieli i wychowawców przygotowany przez uczniów.
EDBYD3 Pasowanie uczestników hufca na rzemieślników Szablą Kilińskiego.
edino2 Młodzież podczas składania życzeń nauczycielom z okazji ich święta.
edwlo2 Występ wokalny uczestników koła artystycznego.
edwlo3 Wręczenie upominków dla nauczycieli.
   

 

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007