OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA REALIZOWANA
PRZEZ KUJAWSKO-POMORSKĄ WK OHP

ERASMUS NOWE

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Struktura programu Erasmus+ obejmuje następujące elementy:

Akcja 1. Mobilność edukacyjna;
Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk;
Akcja 3. Wsparcie w reformowaniu polityk;
program Jean Monnet;
Sport – dzięki programowi Erasmus+ po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej wspierane są inicjatywy związane ze sportem.

Do krajów uczestniczących w programie należą:

28 państw członkowskich Unii Europejskiej;
państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia;
państwa kandydujące do UE: Turcja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii.

Informacje o Programie „Erasmus +” pochodzą ze strony internetowej Programu: http://erasmusplus.org.pl/

Aby dowiedzieć się więcej o Programie „Erasmus +” przejdź na stronę:

http://erasmusplus.org.pl/

 

"Szkolimy się dla Waszego zdrowia!" - pobierz plakat

Projekt pt. „ Szkolimy się dla Waszego zdrowia!” 2018-1-PL01-KA102-049528 realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów, absolwentów i kadry kształcenia zawodowego

Kujawsko-Pomorska WK OHP realizując projekt obejmie wsparciem 15 uczestników – 11 osób ze Środowiskowego Hufca Pracy w Toruniu oraz 4 osoby z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Grudziądzu, które kształcą się w kierunku gastronomicznym.

Na projekt realizowany od września 2018 do sierpnia 2019 składają się następujące działania:

 • rekrutacja uczestników,
 • przygotowanie kulturalno-językowe, które obejmuje kurs z języka niemieckiego oraz zajęcia dotyczące tradycji i obyczajów panujących w Niemczech, zjawiska „starzenia się społeczeństwa w Europie, zapoznanie się z zasadami „Młody człowiek za granicą”.
 • dwutygodniowy staż w Zakładzie Promowania Kształcenia Zawodowego Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii we Frankfurcie nad Odrą,
 • redagowanie bloga w czasie trwania stażu
 • przygotowanie potraw dietetycznych dla seniorów z Torunia,
 • spotkanie z seniorami w Toruniu połączone z degustacją przygotowanych potraw i prezentacją dotyczącą projektu,
 • przygotowanie potraw dietetycznych dla seniorów z Grudziądza,
 • spotkanie z seniorami w Grudziądzu połączone z degustacją przygotowanych potraw i prezentacją dotyczącą projektu,
 • spotkania z doradcą pracy z Mobilnego Centrum Informacji i Młodzieży obejmujące m.in. przygotowanie dokumentów aplikacyjnych w systemie Europass,
 • wsparcie w zakresie poszukiwania pracy w branży gastronomicznej.

Uczestnicy na czas trwania projektu mają zapewnione: materiały dydaktyczne, produkty do przygotowania potrwa, a podczas stażu wsparcie opiekuńczo-wychowawcze, ubezpieczenie (NNW, OC, KL), transport, wyżywienie i zakwaterowanie.

Regulamn rekrutacji uczestników projektu - pobierz

Informacja dla kadydatów - pobierz

 

 

 

Młodzież // Akcja 1

Wolontariat Europejski

Tytuł: „EVS for everybody”

Termin i miejsce: 07.09.2015 – 07.06.2016, Kujawsko – Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Hufiec Pracy w Bydgoszczy, Hufiec Pracy we Włocławku

Partnerami w projekcie są dwie organizacje z Hiszpanii oraz jedna z Włoch. Głównym celem projektu jest pomoc młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, poprzez wspieranie europejskiej świadomości i edukacji młodzieży oraz zwiększanie jej uczestnictwa w różnych formach edukacji poza formalnej i procesie uczenia się międzykulturowego. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zaangażowanie w działalność wolontariuszek, które podzielą się z młodzieżą OHP swoimi doświadczeniami, wiedzą i pomysłami.

 

Wymiany młodzieżowe

Tytuł „Urban music workshop”

Termin i miejsce: 19-25.06.2016, Jurmala/Łotwa

31.05-01.06.2016 – Wizyta przygotowawcza

Uczestnicy: 24 młodzież + 4 liderzy

Temat wymiany była muzyka i proces jej tworzenia. Uczestnicy z Łotwy, Słowacji, Włoch oraz Polski mieli okazję nauczyć się przerabiania i miksowania muzyki, a także tworzenia prostych instrumentów muzycznych. Młodzież uczyła się wzajemnie od siebie, ale uczestniczyła również w zajęciach prowadzonych przez ekspertów. Ponadto wiele aktywności służyło lepszemu poznaniu kultury krajów uczestniczących w wymianie. Zakończeniem projektu był wspólny występ uczestników. W projekcie wzięli udział uczestnicy z Hufców Pracy w Bydgoszczy i Brodnicy oraz ze Środowiskowego Hufca Pracy w Toruniu.

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007