Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
 

 

egf logo

EURES GO FURTHER to projekt adresowany do mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, podlaskiego, łódzkiego i śląskiego. Doradcy przyjadą do wybranych miejscowości i wyjaśnią możliwości jakie oferuje sieć EURES.

Dla kogo?
Projekt jest skierowany do polskich bezrobotnych i poszukujących pracy w wieku powyżej osiemnastu lat z mniejszych miast i miejscowości.

Gdzie i kiedy?
Projekt realizowany będzie do końca 2017 roku. W tym okresie prowadzone będą spotkania w szkołach, świetlicach, wszędzie tam, gdzie jest potrzeba zdobycia wiedzy o działaniach w ramach sieci EURES, ale również o projektach Drop’pin i Twoja pierwsza praca z EURES czy działaniach Europe Direct. Wystarczy, ze skontaktujesz się z jednostkami OHP w swoim regionie i zgłosisz zapotrzebowanie na przeprowadzenie takiego spotkania w swojej okolicy.

Czego możesz dowiedzieć się na spotkaniu?

 

Europejski rynek pracy - mobilność

 • sytuacja na europejskim rynku pracy
 • mobilność i migracja w UE
 • swobodny przepływ pracowników wewnątrz UE

Ogólne informacje o sieci EURES

 • historia sieci EURES
 • co to jest EURES, kto go tworzy, jakie są cele sieci EURES
 • usługi EURES
 • gdzie można uzyskać pomoc w ramach sieci EURES

O czym warto wiedzieć przed wyjazdem do pracy do UE/EOG

 • na co zwrócić uwagę korzystając z usług agencji pracy
 • uzyskanie informacji o pozwoleniach na pobyt, pracę
 • zasady dostępu do systemu ubezpieczeń społecznych
 • zasady podatkowania
 • warunki przyznawania świadczeń
 • dokumenty aplikacyjne
 • zabezpieczenie przed wyjazdem (adresy placówek dyplomatycznych, środki pieniężne, ubezpieczenie)
 • karta EKUZ
 • dobre rady przed wyjazdem
 • handel ludźmi

Skuteczne poszukiwanie pracy w UE/EOG

 • kadra EURES
 • portale internetowe (CBOP, EURES) – omówienie, sposoby korzystania (np. jak szukać pracy, jak się zalogować)
 • EOJD

Inicjatywy w ramach EURES

 • Twoja pierwsza praca z EURES
 • Drop’pin
 • EURES przygraniczny
 • informacja na temat innych projektów realizowanych przez OHP

 

Kontakt do osób zajmujących się bezpośrednio realizacją projektu:

Krzysztof Borek – doradca EURES z Małopolskiej WK OHP

e-mail: k.borek@ohp.pl tel. (18) 441-35-87

Monika Goworek - doradca EURES ze Śląskiej WK OHP

e-mail: m.goworek@ohp.pl tel. (32) 209-08-63 w. 61

Agnieszka Kruszewska - doradca EURES z Podlaskiej WK OHP

e-mail: a.kruszewska@ohp.pl tel. (85) 651-61-87

Katarzyna Leśnik - doradca EURES z Łódzkiej WK OHP

e-mail: k.lesnik@ohp.pl tel. (42) 636-54-37

Agata Szwech – asystent EURES z Kujawsko-Pomorskiej WK OHP

e-mail: a.szwech@ohp.pl tel. (56) 654 70 68

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007