OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
 

Projekt „Finanse bez tajemnic” dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego

Okres realizacji:
01.11.2011-08.04.2012

Uczestnicy projektu:
72 wychowanków Ochotniczych Hufców Pracy z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, uczniowie ostatnich klas gimnazjów, ZSZ oraz osoby kończące w 2012 roku szkolenie kursowe.

Jednostki realizujące projekt:
2-1 ŚHP Brodnica
2-2 ŚHP Bydgoszcz
2-3 ŚHP Inowrocław
2-4 ŚHP Toruń
2-5 ŚHP Włocławek
OSiW Grudziądz
Cel ogólny:
Upowszechnienie wiedzy ekonomicznej wśród młodzieży.
Cele szczegółowe:
• podniesienie poziomu wiedzy uczestników Ochotniczych Hufców Pracy w zakresie finansów i przedsiębiorczości, a także bankowości, ubezpieczeń, prawa pracy i praw konsumenta,
• rozwój praktycznych umiejętności młodzieży OHP w zakresie samodzielnego sporządzania rocznych rozliczeń podatkowych PIT,
• zwiększenie zainteresowania młodzieży OHP szeroko rozumianą problematyką ekonomiczną,
• kształtowanie u podopiecznych OHP postaw przedsiębiorczych oraz rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości.


Projekt obejmował:

I. Cykl szkoleń z zakresu:

1. Racjonalnego zarządzania finansami osobistymi
2. Oszczędzania i inwestowania środków pieniężnych
3. Działalności Narodowego Banku Polskiego i banków komercyjnych
4. Wspólnej waluty europejskiej oraz innych walut
5. Zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
6. Ubezpieczeń
7. Podstaw prawa pracy
8. Praw konsumenta.
II. Warsztaty z zakresu sporządzania rocznych rozliczeń podatku od osób fizycznych PIT.
III. Wizyty w instytucjach z dziedzin odpowiadających ośmiu wymienionym wyżej tematom szkoleń.
IV. Wyjazd do Poznania w celu zwiedzenia Targów Poznańskich.
V. Przeprowadzenie wirtualnej gry giełdowej wśród uczestników projektu.
VI. Organizację Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007