Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

 
Zajęcia organizowane dla uczestników OHP i młodzieży ze środowiska lokalnego przez jednostki Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w czasie ferii zimowych.

Termin 14 - 25  stycznia 2019

DZIAŁANIA– JEDNOSTKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE - Zajęcia świetlicowe dla uczestników OHP i dzieci ze środowiska lokalne

2-1 HP BRODNICA
14.01.2019, godz. 11.00-14.00 - Zajęcia świetlicowe. Turniej w x-boxa.
15.01.2019, godz. 11.00-14.00 - Zajęcia świetlicowe. Turniej w piłkarzyki.
16.01.2019, godz. 10.00-12.00 - Zajęcia dla dzieci w Bibliotece Miejskiej pt. Wycinanki regionalne. Kultura Ludowa.
16.01.2019, godz. 11.00-14.00 - Zajęcia świetlicowe. Spotkanie z pośrednikiem pracy oraz doradcą zawodowym.
17.01.2019, godz. 11.00-14.00 - Zajęcia świetlicowe. Turniej gier planszowych.
18.01.2019, godz. 11.00-14.00 - Turniej w kręgle - OSiR w Brodnicy.

2-2 HP BYDGOSZCZ
16.01.2019, godz. 13.45-15.45  - Warsztaty plastyczne – kartki na „Dzień Babci i Dziadka”
17.01.2019, godz. 13.45-15.45 -  XBOX – mini turniej FIFA
21.01.2019 godz. 13.45-15.45 - Gry i zabawy – XBOX, gry planszowe
22.01.2019 godz. 13.45-15.45 - Tenis stołowy
23.01.2019 godz. 13.45-15.45 - Warsztaty fotograficzne „W obiektywie”
24.01.2019 godz. 13.45-15.45 - Tenis stołowy

2-3 HP INOWROCŁAW
14.01.2019 – godz. 10.00- 16.00 - rozgrywki i turniej na kręgielni,
15.01.2019 – 9.00-11.00 zajęcia z przedstawicielem Młodzieżowego Centrum Kariery w Inowrocławiu pt. „Znajdź swoje miejsce na rynku pracy”,
16.01.2019 – godz. 10.00.-14.00 krzyżówki, szarady, rebusy i łamigłówki. Wyjście na lodowisko,
17.01.2019 – godz. 10.00 -13.00 - Zajęcia z przedstawicielem Młodzieżowego Centrum Kariery w Inowrocławiu pt. „Poznaj swoje mocne strony”. Turniej tenisa stołowego. Zajęcia artystyczno - manualne.
21.01.2019 – godz. 10.00.-13.00 - Dzień gier i zabaw; wybór „Mistrza gier planszowych”,
23.01.2019 – godz. 10.00- 13.00 - Zajęcia kulinarne,
25.01.2019 – 13.00-15.00 - Zabawa karnawałowa.  

2-4 ŚHP TORUŃ
„PIERNIKOWE FERIE W 2-4 ŚHP”
14.01.2019, godz.11:00 – 13:00  – turniej gier X-BOX -
15.01.2019, godz. 11.00 - 13.00 – warsztaty plastyczne z myślą o dziadkach
16.01.2019, godz. 11.00 - 13.00 – turniej tenisa stołowego
17.01.2019, godz. 11.00 - 13.00 – warsztaty umiejętności interpersonalnych
18.01.2019, godz. 11.00 - 13.00 – zajęcia rekreacyjno – sportowe na lodowisku -

2-5 HP WŁOCŁAWEK
15.01.2019, godz. 10.00-13.00 - Zajęcia w świetlicy: ćwiczenia warsztatowe dotyczące stresu, jego objawów i rodzajów odreagowywania. Zajęcia plastyczne – Mandala, zajęcia plastyczne wyraź swoje emocje
16.01.2019, godz. 10.00-13.00 - Zajęcia w świetlicy: zajęcia muzyczno plastyczne: relaksacja, ćwiczenia z wykorzystaniem muzyki, muzyczne stereotypy, zabawa muzyczna „Old man”
17.01.2019, godz. 10.00-14.00  Zajęcia w świetlicy: zajęcia ruchowo muzyczne. Gra na instrumentach afrykańskich. Capoeira z elementami samoobrony. Zakończenie zajęć, rozdanie dyplomów

 


 DZIAŁANIA  – JEDNOSTKI RYNKU PRACY

CENTRUM EDUKACJI I PRACY W TORUNIU

Lp.

Nazwa przedsięwzięcia

Tematyka

Miejsce realizacji

Termin realizacji

Ilość uczestników

1.

Giełda pracy dla młodzieży uczącej się  /poszukującej pracy

- prezentacja ofert pracy
- rekrutacja do pracy
- promocja działalności jednostek OHP

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Chełmnie

ul. Młyńska 7

14.01.2019

Godz. 9.00

5  osób

2.

Giełda pracy dla młodzieży uczącej się/poszukującej pracy

- prezentacja ofert pracy,
- rekrutacja do pracy,
- promocja działalności jednostek OHP,

Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Grudziądzu

ul Parkowa 18

14.01.2019

godz. 10.00

5  osób

3.

Program autorski AKCJI ZIMA 2019

 „Aktywne ferie z OHP- Mój wybór, moja przyszłość”

 

- poznanie siebie,
- kształtowanie osobowości,
- autoprezentacja,
- trening kreatywności,
- wzbudzanie zainteresowań oraz nabycie podstawowych umiejętności niezbędnych w poszukiwaniu wymarzonej pracy,

Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Wąbrzeźnie

ul. Wolności 35

 

14-17.01.2019

ok. 5 osób

4.

Autorski program AKCJI ZIMA 2019

”Autoprezentacja narzędziem w poszukiwaniu pracy”

- autoprezentacja,
- poszukiwani pracy,
- rynek pracy,
- rozmowy kwalifikacyjne,
- aktywność sportowa,

Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Brodnicy,

ul. Przykop 57/7

14-17 .01.2019

ok.5 osób

5.

Autorski program AKCJI ZIMA 2019

„Projekt ferie – wypoczynek i bezpieczeństwo”

- wybór ścieżki zawodowej,
- spotkania ze specjalistami – wizytówki zawodów,
- bezpieczeństwo w trakcie ferii zimowych,

1. 2-4 Środowiskowy Hufiec Pracy w Toruniu

2. Lodowisko – Amatorska Liga Hokeja

14, 16-18.01.2019

10 osób

6.

Autorski program

AKCJI ZIMA 2019

„Twój wybór – Twoja przyszłość”

- rozwój pasji, zainteresowań, umiejętności,
- zdobycie wiedzy dotyczącej wyboru ścieżki edukacyjno-zawodowej,
- planowanie kariery zawodowej,
- mocne i słabe strony, predyspozycje,

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Grudziądzu

14-18.01.2019

5-10 osób

7.

Autorski program

AKCJI ZIMA 2019

„Od hobby do zawodu” – czyli czym możesz się kierować planując przyszłość zawodową”

- rozwój umiejętności społeczno-zawodowych,
- planowanie przyszłości zawodowej,
- nabywanie umiejętności związanych z wyborem zawodu i miejsca pracy,

1. Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Chełmnie

2. siedziby klubów

14-18.01.2019

5-10 osób

8.

Konsultacje  indywidualne

- pośrednictwo pracy,
- rynek pracy,
- oferty pracy

Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Grudziądzu

ul Parkowa 18

14-25.01.2019

 

10 osób

 

9.

Konsultacje indywidualne

 

- pośrednictwo pracy,
- rynek pracy,
- oferty pracy

Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Brodnicy,

ul. Przykop 57/7,

 

14-25 .01.2019

7  osób

10.

Konsultacje indywidualne

- pośrednictwo pracy,
- rynek pracy,
- promocja usług MBP,

Młodzieżowe Biuro Pracy OHP w Toruniu, ul. Poznańska 11/13

14 -25.01.2019

 

30 osób

11.

Giełda pracy dla młodzieży uczącej się  /poszukującej pracy

- prezentacja ofert pracy: pracownik inwentaryzacyjny,
- rozmowy rekrutacyjne,

Młodzieżowe Biuro Pracy OHP w Toruniu

Poznańska 11/13

15.01.2019

 

10-20  osób

12.

Autorski program

AKCJI ZIMA 2019

Ferie z Punktem Pośrednictwa Pracy OHP w Golubiu-Dobrzyniu „Aktywni na rynku pracy”

Warsztaty z zakresu:
- metody i narzędzia w poszukiwaniu pracy,
- lokalny rynek pracy,
- podstawy przedsiębiorczości,
- formy aktywizacji zawodowej dla młodzieży,

PPP Golub-Dobrzyń

 

15-17.01.2019

 

ok. 5 osób

13.

Konsultacje grupowe

- pośrednictwo pracy,
- rynek pracy,

2-1 Hufiec Pracy w Brodnicy,

ul. Przykop 57/6

16.01.2019

 

około 7 osób uczestnicy

 2-1 HP w Brodnicy

14.

Indywidualne konsultacje i promocja usług

- rejestracja,
- prezentacja ofert pracy,
- promocja działalności jednostek OHP,

Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie,

ul. Wolności 44

17.01.2019

 

25  osób

15.

Giełda pracy dla osób poszukujących pracy

- prezentacja oferty pracy,
- rekrutacja do pracy,

Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie

ul. Wolności 44

18.01.2019

5 osób

16.

Drzwi Otwarte w MCK

„Bezpieczne ferie-bezpieczna praca”

Informacja dla młodzieży:
-rejestracja w MCK
- oferty pracy
- promocja działalności jednostek OHP

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Chełmnie

ul. Młyńska 7

21.01.2019

6 osób

17.

Konsultacje indywidualne

- pośrednictwo pracy,
- rynek pracy,

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Chełmnie

ul. Młyńska 7

22.01.2019

 

10 osób

 

18.

Drzwi Otwarte w PPP dla młodzieży poszukującej pracy

- rejestracja w PPP,
- oferty pracy,
- zakres pomocy PPP w poszukiwaniu pracy,

Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Grudziądzu

ul Parkowa 18

23.01.2019

5 osób

19.

Konsultacje  indywidualne i promocja usług

- rejestracja osób,
- prezentacja ofert pracy,
- promocja działalności jednostek OHP,

Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu

23-24.01.2019

20 osób

 

CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEZY BYDGOSZCZ

Lp.

Nazwa przedsięwzięcia

Termin

Planowana liczba uczestników

Miejsce realizacji

Współpraca

1.

„Rozkoduj swój potencjał”

- diagnoza predyspozycji zawodowych. Profil zainteresowań, KZZ

14.01.2019

10

CEiPM Bydgoszcz

MCIZ, 2-2 HP, lokalna społeczność

2.

„ECAM inspiruje”
- konkurs dokariery.pl
- polubienie profilu dokariery.pl
-udostępnienie linku do profilu FB dkariery.pl na swojej tablicy- jako post publiczny
-wybór najciekawszego artykułu, wpisanie go w komentarzu pod konkursowym postem  oraz uzasadnienie swojego wyboru.

14.01.2019-

27.01.2019

Bez ograniczeń

CEiPM Bydgoszcz/ fanpage FB ceipm.bydgoszcz

Specjalista ds. programów/ jednostki terenowe/ lokalna młodzież

3.

„Zagraj o przyszłość”
– porusz swoją wyobraźnię ucząc się kreatywnego podejścia, dzień planszówek edukacyjnych

17.01.2019

10

CEiPM Bydgoszcz

MCIZ, 2-2 HP, lokalna społeczność

4.

„Europejskie mobilności”
– spotkanie informacyjne

21.01.2019

10

CEiPM Bydgoszcz

Specjalista ds. programów/ lokalna młodzież

5.

„EURES INFODay”
Dzień otwarty nt. mobilności zawodowej

21.01.2019

Bez ograniczeń

CEiPM Bydgoszcz

MBP/ lokalna społeczność

6.

„Aktywny na rynku pracy”. Bilans umiejętności. Testy KZZ

22.01.2019

10

CEiPM Bydgoszcz

MCIZ, 2-2 HP, lokalna społeczność

7.

„Europa na Ciebie czeka” - spotkanie informacyjne.

25.01.2019

10

CEiPM Bydgoszcz

MBP/ lokalna młodzież

8.

Konkurs na hasło/ rymowankę/wierszyk reklamujące Młodzieżowe Biuro Pracy

 

14-25.01.

2019

Bez ograniczeń

CEiPM Bydgoszcz

Lokalna społeczność, uczestnicy HP

 

PPP Żnin

Lp.

Nazwa przedsięwzięcia

Termin

Planowana liczba uczestników

Miejsce realizacji

Współpraca

1.

 „Dobre maniery w pracy – podstawowe zasady” w ramach programu „Savoir vivre w pracy” – warsztaty PPP Żnin

15.01.2019

 

20

Warsztaty Terapii Zajęciowej „Promyk” w Żninie

Warsztaty Terapii Zajęciowej „Promyk” w Żninie

2.

„Emocje – rozpoznawanie, nazywanie i panowanie nad nimi” ” w ramach programu „Savoir vivre w pracy” – warsztaty PPP Żnin

22.01.2019

20

Warsztaty Terapii Zajęciowej „Promyk” w Żninie

Warsztaty Terapii Zajęciowej „Promyk” w Żninie

3.

„Sytuacje stresujące – kontrola negatywnych emocji” ” w ramach programu „Savoir vivre w pracy” – warsztaty PPP Żnin

24.01.2019

20

Warsztaty Terapii Zajęciowej „Promyk” w Żninie

Warsztaty Terapii Zajęciowej „Promyk” w Żninie

 

PPP Nowe

Lp.

Nazwa przedsięwzięcia

Termin

Planowana liczba uczestników

Miejsce realizacji

Współpraca

- nazwa instytucji

1.

„Zarobić w ferie z PPP Nowe” (forma drzwi otwartych, spotkania indywidualne)

14-18.01.

2019

10

Punkt Pośrednictwa Pracy Nowe nad Wisłą

lokalna społeczność

 

MCK Inowrocław

Lp.

Nazwa przedsięwzięcia

Termin

Planowana liczba uczestników

Miejsce realizacji

Współpraca

1.

„Znajdź swoje miejsce na rynku pracy”- warsztaty

15.01.2019

10

 MCK w Inowrocławiu

2-3 HP Inowrocław

2.

„Poznaj świat zawodów”

- quiz zawodoznawczy

15.01.2019

8

MCK w Inowrocławiu

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla dziewcząt w Kruszwicy

3.

„Poznaj swoje mocne strony”- umiejętność określania  predyspozycji zawodowych

17.01.2019

10

MCK w Inowrocławiu

2-3 HP Inowrocław

4.

„Praca-przykry obowiązek czy czysta przyjemność?”- warsztaty z ustalania hierarchii wartości życiowych

22.01.2019

8

 MCK w Inowrocławiu

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla dziewcząt w Kruszwicy

5.

„Zimowa giełda pracy”- spotkanie z pracodawcą

23.01.2019

Bez ograniczeń

MCK w Inowrocławiu

Pracodawca/ społeczność lokalna (osoby bezrobotne do 25 r.ż)

6.

„Pokonaj strach i pokochaj wystąpienia publiczne”- warsztaty autoprezentacji oraz wystąpień publicznych dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością

24.01.2019

10

MCK w Inowrocławiu

Środowiskowy Dom Samopomocy w Inowrocławiu

 

MCK Świecie

Lp.

Nazwa przedsięwzięcia

Termin

Planowana liczba uczestników

Miejsce realizacji

Współpraca

1.

 „Bądź kowalem swojego losu” – warsztaty grupowe

16.01.2019

20

Szkoła Specjalna w Świeciu 

MCK Świecie, Szkoła Specjalna w Świeciu

2.

„Wizerunek moją wizytówką” - konkurs

14-25.01.

2019

Bez ograniczeń

MCK Świecie

Lokalna społeczność

3.

 „Bądź bezpieczny w ferie” – zajęcia grupowe

21.01.2019

10

Ochotnicza Straż Pożarna „Ratownik” Świecie

Specjalista ds. rozwoju zawodowego MCK Świecie, OSP „Ratownik”

4.

Giełda pracy - inwentaryzator

22.01.2019

Bez ograniczeń

MCK Świecie

lokalny przedsiębiorca

5.

„Zimowy wizaż” szkolenie bezpłatne

23.01.2019

14

MCK Świecie

lokalny przedsiębiorca

6.

„Portfolio poszukiwania pracy” – zajęcia grupowe

24.01.2019

10

MCK Świecie

Pośrednik pracy MCK Świecie

 

MCK Nakło nad Notecią

Lp.

Nazwa przedsięwzięcia

Termin

Planowana liczba uczestników

Miejsce realizacji

Współpraca

2.

Giełda pracy

16.01.2019

Bez ograniczeń

MCK Nakło nad Notecią

Lokalna społeczność

3.

„Bez stresu do sukcesu – trening antystresowy” - warsztaty

22.01.019

10

MCK Nakło nad Notecią

Lokalna społeczność

 

 

CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEZY WŁOCŁAWEK

Lp

Temat przedsięwzięcia

Data

Miejsce

Opis

1.

Konsultacje z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy

14-25.01.2019

MCK Radziejów ul. Kościuszki 58

Konsultacje, diagnoza predyspozycji zawodowych, mocnych i słabych stron, pośrednictwo pracy, tematyka według potrzeb uczestników.

2.

„Świat zawodów”

15.01.2019

Publiczne Przedszkole nr 1 w Radziejowie

Zajęcia z przedszkolakami na temat świata zawodów, gry, zabawy i konkursy tematyczne.

3.

Giełda Pracy

17.01.2019

PPP w Rypinie
Ul. Kościuszki 10

Zainteresowani - młodziez ucząca się

4.

„Zawodowe Ferie”

17-18.01.2019

Szkoła Podstawowa
w Kowalu

Zajęcia z młodzieżą klas III gimnazjum

Temat: Określenie preferencji i predyspozycji zawodowych. Omówienie ścieżki kształcenia.

5.

„Kreatywne CV”

18.01.2019

MCK Radziejów ul. Kościuszki 58

Warsztaty z tworzenia dokumentów aplikacyjnych.

6.

„Ferie bez nudy”

22.01.2019

MCK Radziejów ul. Kościuszki 58

Gry edukacyjne dla młodzieży rozwijające twórcze myślenie.

7.

„Aktywni Zimą”

22.01.2019

PPP w Rypinie
Ul. Kościuszki 10

Zajęcia z młodzieżą i dziećmi na temat poznawania świata zawodów

8.

„Zawody przyszłości”

24-25.01.2019

Dobrzyński Dom Kultury „Żak” w Dobrzyniu n/Wisłą

Wprowadzenie w świat  zawodów, zawody przyszłości

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007