Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

 
Poniżej zajęcia organizowane dla uczestników OHP i młodzieży ze środowiska lokalnego przez jednostki Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w czasie ferii zimowych.

Termin 30 stycznia-12 lutego 2017

DZIAŁANIA– JEDNOSTKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

OSiW GRUDZIĄDZ

„Zimowa przygoda” dla 10 uczestników OHP i 10 osób ze środowiska lokalnego w terminie 12-16.02.2018

Planowane działania: wyjście do Ośrodka Jeździeckiego „Rywal” - jazda konna, ognisko, konkurs "Pokaz mody karnawałowej", bal karnawałowy, wyjście do Fit Jump, wyjście na lodowisko, do Escape Room, do kina

 

2-1 HP BRODNICA

 „Nuda z nami się nie uda!” dla 12 uczestników hufca oraz 5 osób spoza OHP w terminie - 19-23.02.2018

Planowane działania: zajęcia z doradcą zawodowym MCK i pośrednikiem PPP, zajęcia świetlicowe, wyjście na basen, zajęcia sportowe z podopiecznymi Stowarzyszenia Społecznego „Aktywna Kałaska”, turniej bowlingowy, wycieczka do Grudziądza.

 

2-2 HP BYDGOSZCZ

 „Filmowo i Sportowo” dla 15 uczestników OHP w terminie 21 - 23.02.2018

Planowane działania: wyjście do kina, do biblioteki,  na kręgle, do Escape Room, warsztaty decupage

 

2-3 HP INOWROCŁAW

„Przeganiamy nudę” dla 12 uczestników OHP w terminie 12-16.02.2018.

Planowane działania: zajęcia sportowe na lodowisku, na kręgielni, na basenie, wyjście do muzeum Solnictwa,  do kina, turniej tenisa stołowego, zajęcia profilaktyczne, warsztaty „Bezpieczna praca” z przedstawicielem MCK, wycieczka do Bydgoszczy – zwiedzanie gmachu TVP3, pobyt w parku trampolin – „Park 17”, zajęcia kulinarne

„Zimowisko z uśmiechem” dla 10 osób ze środowiska lokalnego w terminie 19-23.02.2018

Planowane działania:warsztaty w muzeum, wyjście do kina, konkurs karaoke, turniej tenisa stołowego, warsztaty kulinarne, zwiedzanie Parku Solankowego, wyjście do bawialni, zajęcia świetlicowe

 

2-4 ŚHP TORUŃ

 „Ferie przy kominku” dla 10 uczestników ŚHP w terminie 12-16.02.2018.

Planowane działania: wyjście do Domu Legend Toruńskich, warsztaty teatralne w Domu Muz, zajęcia świetlicowe, konkurs „Co wiesz o bezpieczeństwie zimą”, wyjście do Muzeum Okręgowego,  do Muzeum Etnograficznego, konkurs karaoke, turniej gier planszowych

 

„Zimowa przygoda” dla 10 osób w terminie 12.02.2018 - 16.02.2018.

Planowane działania: warsztaty ornitologiczno -ekologiczne, zwiedzanie Zamku Krzyżackiego, gra terenowa „Szukamy zaginionego skarbu” z ogniskiem, warsztaty ekologiczne, zwiedzanie wystawy „Toruń- życie nad Wisłą”, „Rzemiosła  i Rzemieślnicy w życiu mieszkańców życia w Toruniu”, „Rowerem przez Saharę”, warsztaty origami, rozgrywki w gry planszowe, seans w Planetarium, wyjście na ściankę wspinaczkową.

 

2-5 HP WŁOCŁAWEK

 „Zimowy Chillout” dla 10 uczestników HP w terminie 12-16.02.2018.

Planowane działania: wyjście do Fabryki Fajansu, wycieczka do Skansenu w Kłóbce, zwiedzanie młyna Zbożowego w Kruszynie, wyjście na lodowisko, zajęcia świetlicowe, wyjście do WIKA  - Polska Fabryka manometrów i ciśnieniomierzy, wycieczka do elektrowni wodnej „Tama”.

 

 „Poszukiwacze przygód”  dla 10 osób ze środowiska lokalnego w terminie 12-16.02.2018

Planowane działania: wyjście do Fabryki Fajansu, wycieczka do Skansenu w Kłóbce, zwiedzanie młyna Zbożowego w Kruszynie, wyjście na lodowisko, zajęcia świetlicowe, wyjście do WIKA  - Polska Fabryka manometrów i ciśnieniomierzy, warsztaty plastyczne, wyjście do galerii Sztuki Współczesnej, wyjście do Gazety Pomorskiej oraz radia RMF MAXXX, wyjście do WORD.

                       

Kolorowa Zima z WŁO-ART” dla 5 uczestników HP w terminie 12-16.02.2018. Zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu malarstwa akrylem pod okiem specjalistów z „WŁO-ART”

 

 

 DZIAŁANIA  – JEDNOSTKI RYNKU PRACY

 

CENTRUM EDUKACJI I PRACY W TORUNIU

Lp.

Nazwa przedsięwzięcia

Tematyka

Miejsce realizacji

Termin realizacji

Uczestnicy

1.

„Wybieram zawód

- odkrywanie własnych umiejętności, możliwości i zainteresowań,

- określanie predyspozycji zawodowych,

- warsztaty zawodoznawcze,

- poznanie możliwości i kierunków dalszej edukacji,

- rynek pracy,

- zawody przyszłości, nowe profesje na rynku pracy

Zespół Szkół w Górznie, ul. Chopina 1, 87-320 Górzno

12-14.02.2018

10 uczniów trzeciej klasy Gimnazjum z Zespołu Szkół Górzna

2.

„Z doradcą zawodowym za pan brat”

Porady indywidualne z doradcą zawodowym, możliwość skorzystania z zasobów metodycznych MCK,

Młodzieżowe Centrum Kariery, ul. Przykop 57/7, 87-300 Brodnica

15.02.2018

osoby poszukujące pracy

3.

„Gotowi do STARTU… na rynek pracy”

- warsztaty rozwijające przedsiębiorczość i kreatywność, młodzież
2-1 HP Brodnica

2-1 Hufiec Pracy w Brodnicy, ul. Przykop 57/6, 87-300 Brodnica

19.02.2018

Uczestnicy - młodzież 2-1 HP Brodnica

4.

„Dla każdego coś dobrego”

- organizacja gier, zabaw i konkursów związanych z tematyką pracy i zawodów,

Klub Aktywności Lokalnej w Brodnicy, ul. Sikorskiego 62, 87-300 Brodnica

20-22.02.2018

osoby uczące się

5.

Porady indywidualne

- porady indywidualne z pośrednikiem pracy,

- rynek pracy,

Punkt Pośrednictwa Pracy w Brodnicy, ul. Przykop 57/7, Brodnica

12.02.2018 r.-23.02.2018

Osoby uczące się i poszukujące pracy, min. 12 osób

6.

Otwórz się na nowe możliwości

- Gotowi do startu na rynek pracy

2-1 Hufiec Pracy w Brodnicy, ul. Przykop 57/7, Brodnica

19.02.2018

Uczestnicy: młodzież 2-1 Hufca Pracy w Brodnicy, min. 10 osób

7.

„Fryzjerstwo i kosmetologia na rynku pracy z elementami dietetyki i żywienia”

- warsztaty kosmetyczne, edukacja w zawodzie kosmetolog, wizażystka,

- zajęcia rozwijające zainteresowania kosmetologią, wizażem oraz zdrowym żywieniem,

- trening autoprezentacji, komunikacji społecznej i kreatywności,

MCK Chełmno, firmy

19-23.02.2018

Młodzież środowiska lokalnego – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – 10 osób

8.

Giełda pracy dla młodzieży uczącej się / poszukującej pracy

- prezentacja ofert pracy,

- rekrutacja do pracy,

- promocja działalności jednostek,

Młodzieżowe Centrum Kształcenia w Chełmnie, ul. Młyńska 7, Chełmno

16.02.2018

Młodzież ucząca się, poszukująca pracy, min. 5 osób

9.

Drzwi Otwarte w MCK „Bezpieczne ferie – bezpieczna praca”

- informacja dla młodzieży,

- rejestracja w MCK,

- oferty pracy,

- promocja działalności jednostek OHP,

Młodzieżowe Centrum Kształcenia w Chełmnie, ul. Młyńska 7, Chełmno

15.02.2018

Młodzież z wolnego naboru, min. 10 osób

10.

Porady indywidualne

- pośrednictwo pracy,

- rynek pracy,

Młodzieżowe Centrum Kształcenia w Chełmnie, ul. Młyńska 7, Chełmno

19.02.2018

20.02.2018

Osoby z wolnego naboru, min. 2 osoby

11.

„Schodami do celu. Zaplanuj swoją przyszłość”

- poznanie siebie, swoich mocnych i słabych stron, umiejętności, predyspozycji,

- zdobywanie informacji o zawodach, metody poszukiwania pracy,

- planowanie własnego rozwoju i kariery zawodowej,

Młodzieżowe Centrum Kształcenia w Grudziądzu, ul. Parkowa 18, 86-300 Grudziądz

19-23.02.2018

młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych – od 5 do 10 uczestników

12.

Konsultacje indywidualne

- konsultacje indywidualne z pośrednikiem pracy,

- rynek pracy,

Punkt Pośrednictwa Pracy w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Żeromskiego 40, Golub-Dobrzyń

12-23.02.2018

Osoby uczące się i bezrobotne

13.

Giełda pracy

- giełda pracy na stanowisko pracownik produkcyjny,

- zajęcia z pośrednikiem pracy/ asystentem EURES, omówienie ofert pracy,

Punkt Pośrednictwa Pracy w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Żeromskiego 40, Golub-Dobrzyń

 

Osoby bezrobotne i poszukujące pracy

14.

Konsultacje indywidualne

- konsultacje indywidualne z pośrednikiem pracy,

- rynek pracy,

- przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej,

Punkt Pośrednictwa Pracy w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 35

12.02.2018

Osoby uczące się

15.

Giełda pracy EURES z firmą COVEBO

- giełda pracy,

- rynek pracy,

- aktualne oferty pracy krajowej i zagranicznej,

Punkt Pośrednictwa Pracy w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Żeromskiego 40, Golub-Dobrzyń

13.02.2018

Osoby bezrobotne i poszukujące pracy

16.

„Dobry start – czyli jak zaplanować swoją karierę zawodową”

- przygotowanie do funkcjonowania na rynku pracy,

- aktywizacja i kompetencje miękkie,

- zapoznanie z mechanizmami rynku pracy,

- wyposażenie w kompetencje podnoszące poczucie własnej wartości,

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 1,

12-16.02.2018

(bez 14.02.2018)

5-10 osób, podopieczni WOTUiW w Toruniu, bezrobotni, bierni zawodowo, uczący się

18.

Giełda pracy w ramach programu „Dobry start……”

- giełda pracy w ramach programu „Dobry start – czyli jak zaplanować swoją karierę zawodową”,

- symulacyjne rozmowy kwalifikacyjne z uczestnikami programu,

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 1,

13.02.2018

Osoby uczące się, osoby bezrobotne i poszukujące pracy

19.

Konsultacje indywidualne

- konsultacje indywidualne młodzieży ze specjalistą ds. rozwoju zawodowego

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Toruniu, ul. Poznańska 11/13, 87-100 Toruń

13.02.2018

15.02.2018

19.02.2018

21.02.2018

Osoby uczące się, bezrobotne i poszukujące pracy

 

CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEZY BYDGOSZCZ

Lp.

Nazwa przedsięwzięcia

Termin

Planowana liczba uczestników

Miejsce realizacji

Współpraca

1.

„Kreatywnie do rozmowy kwalifikacyjnej” - warsztaty

12.02.2018

15

CEiPM Bydgoszcz

MCIZ, 2-2 HP, lokalna społeczność

2.

Giełda pracy - inwentaryzator

12-13.02.

2018

Bez ograniczeń

CEiPM Bydgoszcz

MCIZ, 2-2 HP, lokalna społeczność

3.

„EURES INFODay”. Dzień otwarty nt. mobilności zawodowej.

13.02.2018

Bez ograniczeń

CEiPM Bydgoszcz

MCIZ, 2-2 HP, lokalna społeczność

4.

„Mów jak  prezenter telewizyjny” – warsztaty z przemawiania publicznego.

15.02.2018

15

CEiPM Bydgoszcz

MCIZ, 2-2 HP, lokalna społeczność

5.

„Ucz się chętnie, pracuj z przyjemnością” – warsztaty grupowe

15.02.2018

15

MCIZ Bydgoszcz

MBP, 2-2HP, lokalna społeczność

6.

„Rób to, czego inni potrzebują” – prezentacje multimedialne dotyczące zawodów przyszłości

19.02.2018

15

MCIZ Bydgoszcz

MBP, 2-2HP, lokalna społeczność

7.

„GrySfera” – spotkanie z grami logiczno-strategicznymi

 

20.02.2018

15

MCIZ Bydgoszcz

MBP, 2-2HP, lokalna społeczność

8.

„Ucz się chętnie, pracuj z przyjemnością” – określanie predyspozycji zawodowych z wykorzystaniem testu Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych

 

21.02.2018

15

MCIZ Bydgoszcz

MBP, 2-2HP, lokalna społeczność

9.

„Wiesz – potrafisz – działaj” – określanie kompetencji zawodowych z wykorzystaniem testu Narzędzie Badania Kompetencji

 

22.02.2018

10

MCIZ Bydgoszcz

MBP, 2-2HP, lokalna społeczność

10.

„Współpracuj, aby zarobić” – warsztaty z wykorzystaniem symulacyjnej gry ekonomicznej pn. „Chłopska Szkoła Biznesu”

23.02.2018

15

MCIZ Bydgoszcz

MBP, 2-2HP, lokalna społeczność

 

Jednostka: PPP Żnin

Lp.

Nazwa przedsięwzięcia

Termin

Planowana liczba uczestników

Miejsce realizacji

Współpraca

1.

Asertywność w pracy - warsztaty

16.02.2018,

22.02.2018

25

Warsztaty Terapii Zajęciowej „Promyk” w Żninie

Warsztaty Terapii Zajęciowej „Promyk” w Żninie

 

Jednostka: PPP Nowe

Lp.

Nazwa przedsięwzięcia

Termin

Planowana liczba uczestników

Miejsce realizacji

Współpraca

1.

Ferie z PPP Nowe - Drzwi otwarte, spotkania indywidualne

12, 23.02.

2018

10

PPP Nowe

lokalna społeczność

2.

„W Nowem aktywnie z pośrednikiem” - warsztaty praktyczne, projektowanie logo PPP/OHP przez uczestników WTZ, konkurs

19-20.02.

2018

15

Fundacja Aktywizacji i Integracji  Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowem

Fundacja Aktywizacji i Integracji  Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowem

 

 

 

Jednostka: MCK Świecie

Lp.

Nazwa przedsięwzięcia

Termin

Planowana liczba uczestników

Miejsce realizacji

Współpraca

1.

„Naucz się przedsiębiorczości” – warsztaty grupowe

13.02.2018

12

MCK w Świeciu

Lokalna społeczność

2.

„Bądź ostrożny przy wyborze pracy” – spotkanie grupowe

16.02.2018

10

MCK w Świeciu

Lokalna społeczność

3.

„Małe zmiany, duży efekt” - szkolenie

20.02.2018

10

MCK w Świeciu

Lokalny przedsiębiorca

4.

„Praca zimą” - konkurs

22.02.2018

Bez ograniczeń

MCK w Świeciu

Lokalna społeczność

 

MCK Inowrocław

Lp.

Nazwa przedsięwzięcia

Termin

Planowana liczba uczestników

Miejsce realizacji

Współpraca

1.

„Bezpieczna praca” - warsztaty

12.02.108

12

MCK w Inowrocławiu

2-3 Hufiec Pracy
w Inowrocławiu

2.

„Drzwi otwarte”

13.02.2018

15

MCK w Inowrocławiu

Nie dotyczy

3.

„Autoprezentacja - zrób dobre wrażenie” - warsztaty

14.02.2018

12

MCK w Inowrocławiu

2-3 Hufiec Pracy
w Inowrocławiu

4.

„Zostań mistrzem autoprezentacji” - warsztaty

15.02.2018

8

MCK w Inowrocławiu

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy  dla dziewcząt w Kruszwicy

5.

Giełda pracy

16.02.2018

Bez ograniczeń

MCK w Inowrocławiu

Lokalna społeczność

6.

Giełda pracy

 

20.02.2018

Bez ograniczeń

MCK w Inowrocławiu

Lokalna społeczność

7.

„Komunikacja bez barier” – warsztaty grupowe

 

21.02.2018

10

MCK w Inowrocławiu

Środowiskowy Dom Samopomocy w Inowrocławiu

9.

„Napisz z nami CV- czyli tworzymy dokumenty aplikacyjne” - warsztat

 

23.02.2018

8

MCK w Inowrocławiu

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy  dla dziewcząt w Kruszwicy

 

Jednostka: MCK Nakło

Lp.

Nazwa przedsięwzięcia

Termin

Planowana liczba uczestników

Miejsce realizacji

Współpraca

1.

Giełda pracy

12.02.2018

Bez ograniczeń

MCK Nakło

Lokalna społeczność

2.

"Wiem, wybieram, wygrywam" -  spotkanie informacyjno - edukacyjne

14.02.2018

10

MCK Nakło

Lokalna społeczność

3.

„ABC Emocji..."

Cykl spotkań:

19.02.2018 - Komunikacja interpersonalna

20.02.2018 - Panowanie nad emocjami  

21.02.018 - Asertywność                22.02.2018 - Empatia                                              23.02.2018 - Rozwiązywanie konfliktów

19-23.02.

2018

 

10

MCK Nakło

Lokalna społeczność

 

CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEZY WŁOCŁAWEK

Lp

Temat przedsięwzięcia

Data

Miejsce

Opis

1.

Konsultacje z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy z MCK Radziejów

12-23.02.2018

MCK Radziejów ul. Kościuszki 58

Konsultacje, diagnoza predyspozycji zawodowych, mocnych i słabych stron, pośrednictwo pracy, tematyka według potrzeb młodzieży

2.

„Jak żyć Panie Premierze” i inne

13.02.2018

MCK Radziejów ul. Kościuszki

Gry edukacyjne dla młodzieży rozwijające twórcze myślenie, sprawdzające czy młodzież potrafi właściwie zarządzać swoim życiem

3.

„Sukces zaczyna się od marzeń”

16.02.2018

Miejska i Powiatowa Bibiloteka Publiczna w Radziejowie ul. Objezdna

Zajęcia z dziećmi i młodzieżą w bibliotece na temat zawodów, gry, zabawy, konkursy.

4.

„Sukces zaczyna się od marzeń”

19.02.2018

Wiejskie Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Bytoniu

Zajęcia z dziećmi i młodzieżą w bibliotece na temat zawodów, gry, zabawy, konkursy.

5.

Spotkania z pośrednikiem pracy z Młodzieżowe Biura Pracy we Włocławku

12-23.02.2018

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży we Włocławku ul. Brzeska 6

Pośrednictwo pracy

6

Spotkania z pośrednikiem pracy z PPP Rypin i PPP Lipno

12-23.02.2018

PPP Rypin

ul. Kościuszki

PPP Lipno

ul. Kościuszki

Pośrednictwo pracy

7

„Zawody przyszłości”

13 i 21.02.2018

Dobrzyński Dom Kultury „Żak” w Dobrzyniu na Wisłą

Zajęcia z dziećmi i młodzieżą w bibliotece na temat zawodów, spotkanie z Policjantem.

8

„Zawodowe ferie”

15 i 16.02.2018

Gimnazjum w Kowalu

Zajęcia z doradztwa zawodowego dla młodzieży gimnazjalnej. Spotkanie z Wolontariuszką.

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007