OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
 

GINACE

„GINĄCE ZAWODY POMYSŁEM NA PRZYSZŁOŚĆ”

– ZAKOŃCZENIE PROJEKTU

W Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Roskoszy odbyła się w dniach 8-10 września br. wizyta studyjna Komitetu Monitorującego oraz Międzynarodowa Konferencja podsumowująca projekt „Ginące zawody pomysłem na przyszłość”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Członkowie Komitetu Monitorującego odwiedzą 8 września br. Centrum w Roskoszy wraz z Dyrektor Generalną ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej panią Wallis Goelen Vandebrock. Celem wizyty było przede wszystkim zapoznanie się członków Komitetu Monitorującego z efektami projektu „Ginące zawody pomysłem na przyszłość”, który był realizowany w całej Polsce przez OHP od maja 2014 r., w tym z nowo powstałymi obiektami należącymi do wioski ginących zawodów – warsztatami i pracowniami do nauki zawodów (tkacz, zdun, dekarz/strzecharz, stolarz/kołodziej, kowal, brukarz, rymarz, piekarz, cukiernik).

W projekcie tym, który zakończy się wraz z końcem września tego roku, wzięło udział 160 beneficjentów w wieku 18-25 lat, wśród nich 1/3 stanowili uczestnicy OHP. Wszyscy z nich zdobyli kwalifikacje zawodowe w zakresie tzw. zawodów „ginących”, z zakresu tradycyjnego rzemiosła, jak również otrzymali wsparcie doradców zawodowych. Dodatkowo, dla uczestników OHP zawód ginący stał się drugim zawodem w stosunku do zawodu już wyuczonego w OHP (np. krawiec/tkacz czy murarz/zdun). W ramach projektu przeszkolono także 28 instruktorów praktycznej nauki zawodu pracujących w Ochotniczych Hufcach Pracy.

Projekt „Ginące zawody pomysłem na przyszłość” połączył w znakomity sposób ideę przedsiębiorczości (większość jego uczestników podejmie własną działalność gospodarczą) z promocją historii i kultury regionalnej.

W dniach 9-10 września br. odbyła się Międzynarodowa Konferencja podsumowująca projekt z udziałem m.in. Dyrektor Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej pani Wallis Goelen Vandebrock oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej pana Władysława Kosiniak-Kamysza. W trakcie konferencji nastąpiło oficjalne otwarcie wioski ginących zawodów – warsztatów i pracowni do nauki ginących zawodów.

GZPNP 1 Tkacze w trakcie zajęć
GZPNP 2 i Brukarze

GINACE

  

„GINĄCE ZAWODY POMYSŁEM NA PRZYSZŁOŚĆ”

 

Cele projektu: ochrona przed zapomnieniem tradycyjnego rzemiosła i wytwórczości rękodzielniczej poprzez umożliwienie zdobycia kwalifikacji zawodowych w zakresie „ginących” zawodów 160 młodym ludziom w wieku 18-25 lat z całego kraju oraz poprzez szkolenie 28 pracowników OHP (instruktorów praktycznej nauki zawodu) i wyposażenie warsztatów praktycznej nauki zawodu OHP w trakcie realizacji projektu.

REALIZACJA PROJEKTU W KUJAWSKO-POMORSKIEJ WK OHP:

Beneficjentami projektu  byli uczestnicy OHP -  5 nieaktywnych zawodowo i  uczących się kobiet z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.  Uczestnicy projektu zdobyli nieodpłatnie kwalifikacje zawodowe w zawodzie cukiernik, piekarz. Dodatkowo, instruktor praktycznej nauki zawodu kucharz - Kujawsko-Pomorskiej WK OHP zdobył umiejętności w zakresie praktycznego nauczania zawodu cukiernik, poprzez udział w kursie umiejętności zawodowych.

Zajęcia w ramach projektu organizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, to m.in.:

180 godz./os. kursu zawodowego w zawodzie cukiernik, piekarz z czego:
40 godzin zajęć teoretycznych z zakresu technologii, maszynoznawstwa, rysunku technicznego lub dokumentacji technicznej, materiałoznawstwa oraz 140 godz. praktycznych zajęć warsztatowych przygotowujących do zawodu cukiernik, piekarz
20 godz. grupowych zajęć z doradcą zawodowym
30 godz. kursu przedsiębiorczości

Ponadto zrealizowany został  120 godz. kurs praktyczny w zakresie umiejętności w ginącym zawodzie cukiernik, piekarz, który odbył się w Europejskim Centrum Kultury i Wychowania w Roskoszy  (woj. lubelskie)


Projekt zapewniał dodatkowo:

nieodpłatne wyżywienie podczas zajęć szkoleniowych oraz refundację kosztów podróży
ubezpieczenie NNW
wsparcie opiekuńczo-wychowawcze
nieodpłatne zakwaterowanie w ECKiW w Roskoszy oraz refundację kosztów dojazdu

 

Koordynator projektu:  Ewa Pawlus

 

 
 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007