Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
logo gwarancje

GWARANCJE DLA MŁODZIEŻY

 

„Gwarancje dla młodzieży” to program Unii Europejskiej na rzecz zwalczania bezrobocia wśród młodzieży, skierowany do osób w wieku poniżej 25. roku życia – nieuczących się, niepracujących ani nieszkolących się (tzw. młodzież NEET - Not in employment, education or training). Program gwarantuje dobrej jakości ofertę zatrudnienia, dalsze kształcenie, przyuczenie do zawodu lub staż w ciągu czterech miesięcy od zakończenia kształcenia formalnego lub utraty pracy.
 

W 2016 roku Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP realizuje dwa projekty w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: „Obudź swój potencjał – YEI” oraz „Akcja Aktywizacja – YEI”.


 

Projekt „Akcja aktywizacja – YEI”

 

AA

 

 

Projekt „Obudź swój potencjał – YEI”

obudx swoj potencjal
 

 

PROJEKTY ZREALIZOWANE:

ROWNI NA

 

 

POMYSL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007