OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

KURS OBSŁUGI KAS FISKALNYCH W ŚWIECIU

Podczas szkolenia z obsługi kasy fiskalnej zorganizowanego 25 maja 2016 w Młodzieżowym Centrum Kariery w Świeciu uczestnicy zdobyli umiejętności praktyczne oraz wiedzę z zakresu handlu.

Kobiety pochodzące z powiatu świeckiego i chełmińskiego uczestniczyły w  jednodniowych zajęciach z zakresu obsługi i programowania kas fiskalnych. Dziesiątka uczestniczek uzyskała informacje dotyczące podstaw prawnych regulujących zasady stosowania urządzeń fiskalnych w Polsce oraz ich klasyfikacji, pojęć fiskalnych oraz zasad BHP. Ponadto udzielono porad związanych z codzienną pracą sprzedawcy, m.in. dofinansowanie do zakupu kasy fiskalnej, zwroty ulg, instalacja kasy fiskalnej, obowiązki serwisowe oraz przechowywanie dokumentów kasowych. Dodatkowo odpowiedziano uczestniczkom na pytania związane z ponoszeniem odpowiedzialności za kradzież kasy fiskalnej, sankcjami związanymi z jej brakiem oraz zwrócono uwagę na faktury drukowane przez kasy. Prowadzący poradził kursantom jak zachowywać się w sytuacji zwrotu towaru i opakowania, zamiany paragonu fiskalnego na fakturę VAT oraz wymiany uszkodzonej lub zapełnionej pamięci fiskalnej.

Atutem szkolenia było pozyskanie umiejętności praktycznych dotyczących ogólnego algorytmu sprzedaży oraz przede wszystkim obsługi kasy fiskalnej i czytników kodów, a także serwisowania urządzeń fiskalnych. Uczestniczki szkolenia zdobyły również umiejętności praktyczne dotyczące obsługi terminali płatniczych. Kwalifikacje poparte zostały stosownymi zaświadczeniami. 

Szkolenie realizowane było w ramach działalności Młodzieżowego Centrum Kariery w Świeciu i Rejonowego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Młodzieży w Toruniu, a jego ukończenie zwiększyło szanse na znalezienia zatrudnienia na lokalnym rynku pracy.

 

KAS1 Uczestnicy szkolenia podczas zaznajamiania się ze specyfiką algorytmu sprzedaży.
   

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007