OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

MCK CHEŁMNO PROMUJE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

Dnia 14 marca 2017 roku  Młodzieżowe Centrum Kariery w Chełmnie uczestniczyło w przedsięwzięciu pod nazwą „Spotkaniu z ciekawymi zawodami”  organizowanym przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. I. Łyskowskiego w Grubnie.

Przedsięwzięcie miało charakter drzwi otwartych i  promocji szkoły, a przede wszystkim propagowania kształcenia zawodowego. Odbiorcami działań byli m.in. uczniowie szkół gimnazjalnych z terenu powiatu chełmińskiego. W promocji brały udział gimnazja min. z Chełmna, Papowa Biskupiego, Kijewa, Unisławia, Lisewa, Gruczna i Świecia.

Młodzież czynnie brała udział w licznych warsztatach zawodoznawczych promujących takie zawody jak cukiernik, ogrodnik, technik żywienia, technik hotelarz czy kelner-barman. W różnych częściach szkoły odbywały się równolegle warsztaty i prelekcje promujące zawody z branży mechatroniki, mechaniki, odnawialnych źródeł energii czy  rolnictwa. Wiedzę na temat świata zawodów podczas dnia otwartego przekazywały również pracowniczki chełmińskiego OHP. Oprócz informacji zawodowej,  przy stoisku OHP młodzież mogła wykonać testy  dotyczące predyspozycji zawodowych, mocnych i słabych stron, zainteresowań. Uczestnicy otrzymali informacje o projektach realizowanych przez OHP,  cyklu szkoleń  „Ginące zawody”. Młodzież zdobyła informację  na temat platformy ECAM oraz zapoznała się z aktualnymi ofertami pracy krótkoterminowej i dorywczej, rejestrując się w bazie osób poszukujących pracy. Pedagodzy szkolni i nauczyciele z okolicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zapoznali się z ofertą usług i najbliższymi planami działań chełmińskiego MCK.

CHEL1 Prezentacja jednostki MCK  w Chełmnie
CHEL2 Młodzi kucharze pod okiem fachowców
CHEL3 Przyszli mechatronicy odkrywają świat techniki.

           

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007