OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

MŁODOŚĆ BEZ UZALEŻNIEŃ

W dniu 12 lutego 2019 r. uczestnicy włocławskiego Hufca Pracy, kształcący się w klasie I Społecznej Branżowej Szkole Pierwszego Stopnia w Choceniu wzięli udział w zajęciach  z terapeutą uzależnień Panem Ryszardem Kubikiem z Ośrodka Uzależnień Oaza w Choceniu. Uzależnienia są niepokojącym zjawiskiem w ostatnich latach drastycznie wzrastający i niezwykle niebezpiecznym, są bez wątpienia dużym zagrożeniem współczesnego człowieka, szczególnie młodego. Problem odurzania się młodzieży różnego rodzaju środkami jest niezwykle niebezpieczne. Specjalista ds. uzależnień poprowadził zajęcia pt. ,,Młodość bez uzależnień”. Celem spotkania było zapoznanie młodzieży oraz podniesienie poziomu wiedzy o konsekwencjach i zagrożeniach wynikających z używania substancji psychoaktywnych .Pan Ryszard Kubik promował pozytywne wzorce zachowań poprzez uświadomienie zagrożeń wynikających ze stosowania używek. Młodzież została poinformowana o możliwościach i kontaktach poszukiwania pomocy w walce z uzależnieniami. Podczas spotkania terapeuta udzielił odpowiedzi na pytania nurtujące uczestników Hufca Pracy. Młodzież z zainteresowanie wysłuchała prelekcji i wspólnie stwierdziła , że było ono bardzo pouczające.

MBU 3 Zajęcia z terapeutą uzależnień Panem Ryszardem Kubikiem z Ośrodka Uzależnień Oaza w Choceniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007